https://www.europa-creativa.eu/media

Calendar linii de finanţare active

 • În curs de actualizare ...
Vezi toate măsurile de finanţare »

 

Politică de confidențialitate și a utilizării fișierelor de tip cookie

Unitatea de Management a Proiectului (UMP), organism fără personalitate juridică, constituit la nivelul Ministerului Culturii și Identității Naționale, în calitate de structură care găzduiește Biroul Europa Creativă România, cu sediul în Bd. Unirii nr. 22, București, sector 3, cod fiscal 4192812, prelucrează și protejează datele cu caracter personal conform Politicii de confidențialitate și de utilizare a fișierelor de tip cookie prezentată în continuare.

Care este obiectul prezentei politici de confidențialitate?

Politica de confidențialitate se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale vizitatorilor și utilizatorilor website-ului nostru găzduit la adresa www.media-romania.eu. Totodată, politica de față include și informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal în alte situații în care luați legătura cu noi, așa cum am precizat în secțiunea următoare.

Ce informații colectăm despre dv.?

Colectăm și prelucrăm datele dv. cu caracter personal doar atunci când interacționați cu noiprin intermediul website-ului nostru (de exemplu, informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de abonare la newsletter: adresa de e-mail, numele și prenumele dv; când participați la forumuri de discuții sau la alte activități de comunicare socială de pe website-ul Biroului Europa Creativă România; când raportați o problemă legată de website) sau atunci când luați legătura cu noi telefonic, prin e-mail sau orice altă modalitate.

Nu colectăm și nu prelucrăm date cu caracter personal sensibile legate de dv. (de exemplu, informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filosofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală).

Când vizitați website-ul nostru, colectăm următoarele date:

 • Date tehnice, care pot include, de exemplu,  adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dv. la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser, sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil. Aceste date pot fi colectate și prelucrate în numele nostru prin fișierele de tip cookie ale terțelor părți. Puteți găsi mai multe informații despre acest lucru în secțiunea dedicată de mai jos.
 • Date despre vizita dv., care pot include, de exemplu, localizatoare uniforme de resurse (URL) complete, secvență de click-uri către, prin și de la website-ul nostru (inclusiv data și ora), informațiile sau produsele pe care le-ați vizualizat sau căutat (inclusiv articolele de top citite, categoriile de top accesate, timpii de răspuns al paginilor, erorile de descărcare, durata vizitelor pe anumite pagini – inclusiv timpul mediu petrecut pe anumite pagini –, vizionarea anumitor conținuturi sau videoclipuri), numărul mediu de articole vizualizate pe website-ul nostru, informații privind interacțiunea cu paginile (cum ar fi derularea, click-urile și trecerile de mouse), metodele folosite pentru a naviga pe pagină, datele despre comportamentul utilizatorilor.

Cum folosim datele cu caracter personal și care este temeiul juridic al prelucrării?

Putem prelucra datele dv. cu caracter personal dacă trebuie să respectăm o obligație legală; atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime și pentru interesele dv., cu excepția cazului în care drepturile dv. fundamentale prevalează față de aceste interese; dacă este necesar să protejăm interesele dv. vitale; și/sau în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale.

Putem prelucra informațiile dv. cu caracter personal pentru analiză a datelor și statistici. De asemenea, le putem utiliza ca parte a eforturilor noastre de a păstra website-ul în siguranță. Folosim datele dv. cu caracter personal pentru a vă transmite informări despre diverse oportunități de finanțare pentru sectoarele culturale și creative, despre programul Europa Creativă, proiectele sprijinite de acesta și alte inițiative conexe programului, despre oferte de parteneriat cu entități din țările participante la programul Europa Creativă și din țări terțe, precum și pentru a promova activitățile organizate de către Biroul Europa Creativă România sau cu participarea acestuia, astfel încât să vă oferim un conținut care ar putea fi de interes pentru dv.. Informările nostre pot conține și alte informații pe care le considerăm relevante pentru specificul activității profesioniștilor din sectoarele culturale și creative, inclusiv comunicări despre politici culturale europene și naționale, consultări publice, rapoarte, studii și altele. Aveți în orice moment posibilitatea de a solicita dezabonarea de la informările noastre, accesând butonul dedicat din buletinul electronic sau transmițându-ne un e-mail cu subietcul „dezabonare” la adresa info@media-romania.eu.

În unele cazuri, vom prelucra datele dv. cu caracter personal doar cu consimțământul dv. În aceste cazuri, vă vom solicita separat și în mod transparent consimțământul atunci când furnizați datele dv. cu caracter personal. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment printr-o cerere transmisă către adresa de e-mail office@umpcultura.ro. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de aceasta.

În cazul în care solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale, furnizarea acestora de către dv. este obligatorie.

Cum și cui divulgăm datele dv. cu caracter personal?

În cadrul UMP, doar un număr limitat de membri ai personalului au acces la datele dv. cu caracter personal. Sunt luate măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal. Membrii personalului au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai în interes de serviciu.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime în conformitate cu legile aplicabile.

Datele dv. cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, cum ar fi: Comisia Europeană și Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA).

Stocarea datelor dv. cu caracter personal și transferurile în străinătate

Datele dv.cu caracter personal pe care le colectăm sunt stocate în Uniunea Europeană („UE”). Cu toate acestea, informațiile colectate de terțe părți prin intermediul fișierelor de tip cookie pot fi stocate într-un centru de date care se află cel mai aproape de locul de unde provine traficul.

Aceasta înseamnă că astfel de informații, inclusiv traficul publicitar, pot fi gestionate de servere situate în UE și pot fi transferate în afara UE. Datele dv. cu caracter personal pot fi transferate și stocate într-o locație din afara UE. Când datele dv. cu caracter personal sunt transferate din propria țară în altă țară, legile și regulile care protejează aceste date pot fi diferite, în funcție de legislația incidentă aplicabilă înstatul către care sunt transferate informațiile.

Drepturile dv.

În calitate de persoană vizată, aveți drepturi legale privind datele dv. personale:

 1. Dreptul la informare - aveți dreptul de a primi informații detaliate privind activitățile de prelucrare efectuate de noi, conform celor prevăzute în prezentul document.
 2. Dreptul de acces - puteți solicita și obține confirmarea faptului cădatele dv. cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către noi, iar în caz afirmativ, puteți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații. La cerere, vom elibera și o copie a datelor cu caracter personal prelucrate.
 3. Dreptul la rectificare - aveți dreptul de a obține atât rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, cât și completarea celor incomplete.
 4. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) - în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul retragerii consimțământului sau atunci când se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală), puteți obține ștergerea respectivelor date. Ca urmare a unei astfel de solicitări, vom avea posibilitatea de a anonimiza datele, lipsindu-le de caracterul personal, și de a continua astfel prelucrarea acestora în scopuri statistice.
 5. Dreptul la restricționarea prelucrării - în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul în care se contestă exactitatea respectivelor date pe perioada necesară pentru determinarea acestei inexactități sau atunci când  prelucrarea este ilegală și nu se dorește ștergerea datelor, ci doar restricționarea).
 6. Dreptul de opoziție - vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrărilor întemeiate pe interesul nostru legitim (inclusiv creării de profiluri) sau realizate în exercițiul unui interes public ori al unei autorizări cu care suntem investiți.
 7. Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi datele cu caracter personal într-un format structurat, care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai: (i) pentru datele cu caracter personal furnizate de către dv., (ii)  dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin mijloace automate și (iii) dacă prelucrarea are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul persoanei vizate.
 8. Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 9. Dreptul de retragere a consimțământului - în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Cât timp păstrăm datele dv. cu caracter personal?

Păstrăm datele dv. cu caracter personal numai atât timp cât este necesar, pentru o perioadă care nu o depășește pe cea necesară pentru a îndeplini scopurile de prelucrare enumerate în secțiunea „Cum folosim datele cu caracter personalși care este temeiul juridic al prelucrării?” și/sau impusă de legislația aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime. Dacă doriți mai multe informații despre cât timp păstrăm datele dv. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați utilizând datele de contact prezentate mai jos.

În cazul în care prelucrăm datele dv. cu caracter personal în temeiul consimțământului dv., acestea vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dv., cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea respectivelor date cu caracter personal în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date și/sau a nevoii noastre de a le prelucra în scopul exercitării drepturilor noastre legitime.

Securitatea datelor

Păstrăm datele dv. pe serverele noastre și pe servere găzduite de terțe părți. Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat. Am intrat în relații contractuale cu terțe părți care oferă servicii de găzduire și aceste contracte includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității tuturor mijloacelor de autentificare utilizate de dv. pentru a accesa părți ale website-ului nostru. Transmiterea datelor prin Internet nu este complet sigură. Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta securitatea datelor dv. transmise pe website-ul nostru. Orice transmisie se face pe propriul dv. risc. După ce primim datele dv., vom folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

Confidențialitatea datelor minorilor

Nu colectăm intenționat date cu caracter personal de identificare ale persoanelor care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă un părinte sau un tutore are cunoștință de cazuri în care copiii săi și-au furnizat datele cu caracter personal, acesta trebuie să ne informeze imediat. În cazul în care descoperim că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani ne-a furnizat date cu caracter personal, vom șterge aceste informații din sistemele noastre, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea lor  în scopurile specificate.

Linkuri către alte website-uri

Website-ul nostru poate furniza linkuri către pagini de Internet  pe care nu le controlează. După ce faceți click pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat(ă) către website-ul  respectiv. Dacă vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizați politicile lor privind confidențialitatea. Nu controlăm și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea sau practicile website-urilor terțelor părți.

Ce este un fișier cookie și în ce scop este folosit?

Website-ul nostru utilizează tehnologia de tip cookie pentru a vă oferi un serviciu web personalizat. Datele stocate de fișierele de tip cookie utilizate pe website-ul nostru  nu arată niciodată detalii personale în baza cărora să poată fi stabilită o identitate individuală.

Un fișier de tip cookie reprezintă un fișier text de dimensiune redusă care este stocat și/sau accesat de browser-uldv. web pe/de pe unitatea de stocare a dispozitivului dv. în funcție de website-urile pe care le vizitați. Fișierele de tip cookie fac interacțiunea dv. cu website-urile mai sigură și mai rapidă, deoarece acestea își pot aminti preferințele pe care le aveți (cum ar fi autentificarea sau selecția limbii de afișare), trimițând informațiile pe care le conțin înapoi la website-ul originar (first-party cookie) sau către alt website căruia le aparțin (third-party cookie), atunci când vizitați din nou website-ul respectiv utilizând același dispozitiv.

Cum puteți controla fișierele de tip cookie?

Vă puteți retrage consimțământul privind fișierele de tip cookie în orice moment. În acest scop, puteți să blocați sau să eliminați fișierele cookie fie prin intermediul setărilor browser-ului dv., fie urmând instrucțiunile specifice pentru categoriile de cookie din secțiunile următoare. Dacă dezactivați fișierele de tip cookie pot apărea probleme legate de utilizarea anumitor părți ale website-ului.

În cazul în care doriți să eliminați fișierele de tip cookie stocate pe dispozitivul dv. și să configurați browseruldv. astfel încât să refuze fișiere de tip cookie, puteți să utilizați setările privind preferințele din browser-ul dv. web. Pentru a obține mai multe informații în acest sens, vă rugăm să consultați următoarele pagini web:

 1. Setări cookie pentru Chrome
 2. Setări cookie pentru Firefox
 3. Setări cookie pentru Opera
 4. Setări cookie pentru Safari
 5. Setări cookie pentru Edge
 6. Setări cookie pentru Internet Explorer

Pentru a afla mai multe despre fișierele de tip cookie, vă rugăm să vizitați www.allaboutcookies.org și www.youronlinechoices.eu, care conțin informații suplimentare privind publicitatea comportamentală și viața privată online.

Fișierele de tip cookie

 • În baza funcției și a scopului pentru care sunt utilizate, fișierele de tip cookie sunt, de obicei, clasificate astfel:Fișiere de tip cookie absolut necesare: vă permit să navigați pe website și să îi utilizați funcțiile de bază. De obicei, acestea sunt instalate doar ca răspuns la acțiunile efectuate de dv. care echivalează cu o cerere de servicii. Aceste fișiere de tip cookie sunt indispensabile pentru utilizarea website-ului.
 • Fișiere de tip cookie privind funcționalitatea: sunt utilizate pentru a vă recunoaște atunci când reveniți pe acest website și ne permit să vă oferim funcții îmbunătățite și personalizate, cum ar fi reamintirea preferințelor dv. Aceste fișiere de tip cookie colectează informații anonime și nu pot urmări navigările dv. pe alte website-uri.
 • Fișiere de tip cookie analitice și privind performanța: ne permit să recunoaștem și să numărăm utilizatorii și să colectăm informații despre modul în care este utilizat website-ul. Aceasta ne ajută să îmbunătățim modul în care funcționează website-ul, de exemplu, asigurându-ne că puteți găsi ușor ceea ce căutați.
 • Fișiere de tip cookie privind rețelele sociale: vă permit să împărtășiți pe website activitatea dv. pe rețele sociale. Aceste fișiere de tip cookie nu sunt controlate de către noi.

Pe website, terțe părți care furnizează aplicații pot plasa propriile lor fișiere de tip cookie în vederea monitorizării performanței aplicațiilor lor sau pentru a-și personaliza aceste aplicații pentru dv. De exemplu, atunci când distribuiți un articol utilizând un buton de distribuire în rețelele de socializare disponibil pe website, platforma rețelei de socializare asociată butonului respectiv va înregistra acest lucru. De asemenea, pe website poate exista conținut integrat („embedded”), de exemplu conținut video al unor terțe părți, iar în acest caz acești terți pot să-și plaseze la rândul lor propriile fișiere de tip cookie. Asemenea fișiere de tip cookie nu pot fi accesate de către noi.

Website-ul www.media-romania.eu folosește doar fișierele de tip cookie analitice și privind performanța enumerate mai jos:

Familia

Denumirea

Perioada de expirare

Descrierea

Google Analytics

_ga

2 ani

Utilizat pentru distingerea utilizatorilor

Google Analytics

_gid

24 ore

Utilizat pentru distingerea utilizatorilor

Google Analytics

_gat

1 minut

Utilizat pentru a stabili rata solicitărilor. Dacă Google Analytics este implementat prin intermediul Managerului de etichete Google, acest modul cookie va fi denumit _dc_gtm_<property-id>

Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați un drept, puteți contacta Responsabilul privind Confidențialitatea al Ministerului Culturii și Identitatii Naționale la adresa dpo@cultura.ro sau puteți transmite o scrisoare în atenția Responsabilului privind Confidențialitatea al Ministerului Culturii și Identitatii Naționale la adresa: Bd. Unirii 22, Sector 3, București 030833.

Modificări ulterioare

Este posibil ca Politica de confidențialitate și de utilizare a fișierelor de tip cookie să fie modificată ulterior. Vă rugăm să consultați periodic această pagină pentru ultima versiune.

Data ultimei actualizări: 02.08.2018