MEDIA Logo

Utilizarea logourilor MEDIA este limitată la beneficiarii Programului Europa Creativă - Subprogramul MEDIA al UE.