https://www.europa-creativa.eu/media

Calendar linii de finanţare active

 • În curs de actualizare ...
Vezi toate măsurile de finanţare »

 

MEDIA MUNDUS

Apel pentru propuneri - EACEA/ 2013 
MEDIA MUNDUS

Termen limită: 28 septembrie 2012

De aici puteţi descărca:

 • Program anual de lucru MEDIA MUNDUS 2013 (en)
 • Ghidul aplicantului (en)
 • Formulare de aplicaţie (en)
 • Formular de buget (en)

Obiective

Această cerere de propuneri se întemeiază pe Decizia nr. 1041/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui program de cooperare în domeniul audiovizualului cu profesionişti din ţări terţe (MEDIA Mundus 2011-2013).

Programul urmăreşte să sporească competitivitatea industriei audiovizuale europene, să ofere Europei posibilitatea de a-şi juca mai eficient rolul cultural şi politic în lume şi să sporească posibilităţile de alegere ale consumatorului şi diversitatea culturală. Programul va urmări îmbunătăţirea accesului pe pieţele din ţările terţe şi construirea încrederii şi a relaţiilor de lucru pe termen lung.

Programul MEDIA Mundus sprijină proiectele de cooperare între profesioniştii europeni şi omologii lor din ţările terţe, în interesul comun al sectorul audiovizual european şi al ţărilor terţe implicate.

Acţiuni eligibile

Sunt considerate eligibile următoarele acţiuni:

Acţiunea 1 - Sprijin pentru formarea profesională:

Această acţiune vizează consolidarea competenţelor profesioniştilor europeni şi din ţările terţe.

 • Opţiunea 1 sprijină includerea studenţilor/ profesioniştilor şi profesorilor din ţările terţe în sistemele de formare profesională iniţială sau continuă sprijinite de programul MEDIA 2007;
 • Opţiunea 2 sprijină crearea unui sistem de formare continuă specific pentru MEDIA Mundus.

Acţiunea 2 - Sprijin pentru accesul pe piaţă:

Această acţiune susţine proiectele destinate să promoveze accesul la pieţele internaţionale pentru operele audiovizuale.
Aceste proiecte se referă la fazele de dezvoltare şi/ sau preproducţie (de exemplu, pieţele internaţionale de coproducţie) şi activităţile din aval (evenimente promoţionale care facilitează vânzarea operelor pe pieţele internaţionale).

Acţiunea 3 - Sprijin pentru distribuţie şi circulaţie:

Această acţiune vizează încurajarea distribuţiei, promovării, prezentării şi difuzării operelor europene pe pieţele ţărilor terţe şi a operelor audiovizuale din ţările terţe în Europa în condiţii optime.

Acţiunea 4 - Activităţi transversale:

Această acţiune vizează susţinerea proiectelor transversale, şi anume, a celor asociate mai multor priorităţi din cadrul acestui program, de exemplu formări urmate de evenimente de căutare a partenerilor („pitching”) la reuniunile de coproducţie.

Prezenta cerere de propuneri se referă la proiectele care încep între 1 februarie 2013 şi 30 iunie 2014, care trebuie încheiate până la 1 octombrie 2014 cel târziu.

Costurile de pregătire a proiectelor sunt eligibile începând cu 1 ianuarie 2012.

Candidaţi eligibili

Proiectele care urmează să fie finanţate în cadrul MEDIA Mundus trebuie:

 • să fie propuse şi puse în aplicare în comun de către profesionişti europeni şi din ţări terţe;
 • să urmărească promovarea creării de reţele internaţionale.

În acest scop, cu excepţia proiectelor prezentate în cadrul acţiunii 1 - opţiunea 1, fiecare proiect trebuie să fie condus şi pus în aplicare de un grup care întruneşte trei criterii:

 • grupul trebuie să fie compus din cel puţin trei parteneri (inclusiv coordonatorul). Cu toate acestea, în cazul în care efectul necesar de creare de reţele este garantat, pot fi admise proiecte cu doar doi parteneri. Crearea reţelei este garantată dacă coordonatorul proiectului este o reţea europeană de profesionişti/ societăţi din sectorul audiovizual care cuprinde mai mult de zece state membre europene;
 • coordonatorul grupului trebuie să aibă sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Islanda, Liechtenstein sau Norvegia. Proiectele care încep după 1 iulie 2013 prezentate de coordonatori având sediul social în Croaţia sunt, de asemenea, eligibile (sub rezerva aderării Croaţiei la Uniunea Europeană la 1 iulie 2013). Cererile din partea persoanelor fizice nu sunt eligibile.
 • grupul trebuie să includă cel puţin un cobeneficiar legat de sectorul audiovizual având sediul social într-o ţară terţă (alta decât Croaţia sau Elveţia). Cererile din partea persoanelor fizice nu sunt eligibile.

Condiţiile specifice sunt stabilite în programul de lucru MEDIA Mundus 2013.

Bugetul alocat proiectelor

Bugetul disponibil pentru prezenta cerere de propuneri este de 4 626 000 EUR.

Sprijinul financiar din partea Comisiei nu poate depăşi 50 %, 60 % sau 70 % din totalul costurilor eligibile, în funcţie de natura activităţii.

Contribuţia financiară se va acorda sub formă de subvenţie.

Criterii de atribuire

Cererilor eligibile li se va atribui un punctaj (de maximum 100 puncte) rezultând din următoarea ponderare:

 • calitatea conţinutului activităţii (maximum: 25 puncte, limita minimă care trebuie realizată: 50%);
 • gestionarea proiectului (maximum: 25 puncte, limita minimă care trebuie realizată: 50%);
 • dimensiune internaţională şi europeană şi valoare adăugată (maximum: 30 puncte, limita minimă care trebuie realizată: 50%);
 • impact (maximum: 20 puncte, limita minimă care trebuie realizată: 50%).

Data limită de depunere a candidaturii

Cererile trebuie trimise cel târziu până la data de 28 septembrie 2012 la adresa:

Ms Aviva Silver
European Commission
Directorate-General Education and Culture
Directorate D - Culture and Media
Unit D3 - MEDIA programme and media literacy
Office MADO 18/68
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Rezultate »