https://www.europa-creativa.eu/media

Calendar linii de finanţare active

  • În curs de actualizare ...
Vezi toate măsurile de finanţare »

 

Despre program

Programul Europa Creativă - MEDIA sprijină în fiecare an 300 de proiecte noi de film european, iar jumătate din filmele europene care rulează în cinematografe apar cu sprijinul Programului MEDIA.

Sectorul audiovizual european are un rol important în conturarea cetăţeniei europene deoarece este unul dintre principalii vectori de transmitere a valorilor europene către cetăţenii europeni şi în special către tineri.

Obiectivele programului Europa Creativă - MEDIA sunt:

  • păstrarea şi sporirea diversităţii culturale şi lingvistice şi a moştenirii cinematografice şi audiovizuale, garantarea accesului publicului european la această moştenire şi promovarea dialogului intercultural;
  • creşterea distribuţiei şi a circulaţiei creaţiilor audiovizuale în interiorul şi în afara Uniunii Europene, inclusiv printr-o cooperare mai puternică între actori;
  • întărirea competitivităţii sectorului audiovizual european în cadrul unei pieţe europene competitive şi deschise, favorabile creării locurilor de muncă, inclusiv prin promovarea legăturilor dintre profesioniştii din domeniul audiovizual.

Pentru atingerea acestor obiective, Programul va sprijini:

  • creşterea numărului producţiilor audiovizuale: dobândirea şi perfecţionarea aptitudinilor în domeniul audiovizual şi dezvoltarea creaţiilor audiovizuale europene;
  • distribuirea şi promovarea operelor audiovizuale europene;
  • proiecte pilot care să asigure adaptarea acestui program la cerinţele pieţei.

Eligibilitatea organizaţiilor din ţările care nu aparţin UE

Legislaţie

REGULAMENTUL (UE) NR. 1295/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind instituirea programului „Europa creativa (2014-2020)"