Anunț referitor la concursul de proiecte cinematografice ses. II 2019

Data publicării: 01 Aprilie 2020

În baza art. 41 din Decretul prezidențial nr. 195/16.03.20120, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, se suspendă termenele prevăzute în calendarul concursului de selecție a proiectelor cinematografice sesiunea II 2019, până la încetarea stării de urgență.

Sursa: CNC.GOV.RO