Lansare Europa Creativă – MEDIA "Sprijin pentru formare"

Data introducerii: 06 Februarie 2018

Cerere de propuneri EACEA/09/2018

Termen limită pentru transmiterea propunerilor: 26.04.2018, ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului).

În domeniul consolidării capacităților sectorului audiovizual, una dintre prioritățile subprogramului MEDIA este facilitarea dobândirii și îmbunătățirii abilităților și competențelor în cazul profesioniștilor din domeniul audiovizualului și a constituirii de rețele, inclusiv încurajarea utilizării tehnologiilor digitale pentru a se asigura adaptarea la evoluția pieței, testarea unor noi abordări pentru dezvoltarea publicului și testarea noilor modele de afaceri.

Subprogramul MEDIA acordă sprijin pentru dezvoltarea unei game complete de măsuri de formare care să promoveze dobândirea și îmbunătățirea abilităților și competențelor în cazul profesioniștilor din domeniul audiovizual, schimbul de cunoștințe și colaborarea în rețele, inclusiv integrarea tehnologiilor digitale.

Obiectivul acestei linii de finanţare este facilitarea şi îmbunătăţirea competenţelor profesioniştilor din industria audiovizuală şi dezvoltarea de reţele; accentul se pune pe utilizarea tehnologiilor digitale pentru a asigura adaptarea la cele mai recente tendinţe ale pieţei, testarea unor noi tehnici narative în toate formatele şi pe toate platformele, testarea de noi modalităţi pentru dezvoltarea publicului - inclusiv pentru atragerea publicului tânăr, testarea unor noi modele de afaceri şi creşterea capacităţii de a accesa finanţare.

Acțiuni eligibile

Dosarele trebuie să fie depuse pentru activități care vizează dezvoltarea capacității profesioniștilor din sectorul audiovizualului de a înțelege și a integra o dimensiune europeană și internațională în activitatea lor prin îmbunătățirea expertizei în următoarele domenii:

 • formare referitoare la: dezvoltarea publicului, marketing, noi modele de distribuţie şi exploatare, inclusiv cele care se bazează pe cele mai recente tehnologii digitale în special pentru atragerea publicului tânăr;
 • formarea privind managementul financiar şi comercial în vederea creşterii capacităţii de a accesa finanţare, instrumente financiare sau noi modele de afaceri;
 • formarea privind dezvoltarea și realizarea de opere audiovizuale, inclusiv inovarea privind conţinutul audiovizual (noi tehnici narative în toate formatele şi pe toate platformele), partajarea de cunoștințe și capacitatea de interconectare prin rețele;
 • formare privind soluționarea problemelor legate de trecerea la formatul digital pentru a asigura adaptarea la evoluțiile pieței.

Solicitanții trebuie să depună dosarul pentru una dintre următoarele trei categorii de acțiuni,  în funcție de amploare/cerințe/obiective și dimensiunea internațională europeană/ regională:

 1. Acțiuni europene: acțiuni care vizează dobândirea și perfecționarea abilităților și competențelor profesioniștilor de a-și desfășura activitatea în principal în Europa
 2. Acțiuni internaționale: acțiuni care vizează dezvoltarea expertizei, a cunoștințelor și a capacității profesioniștilor europeni de a-și desfășura activitatea în afara Europei prin interconectare prin rețele și colaborare cu profesioniștii din afara Europei;
 3. Acţiuni regionale: acţiuni care vizează dezvoltarea capacităţii profesioniştilor din ţări cu capacitate audiovizuală scăzută .

În cadrul acestei cereri de propuneri, solicitantul depune o propunere în vederea stabilirii unui parteneriat de trei ani cu subprogramul MEDIA printr-un instrument contractual denumit Acord cadru de parteneriat/ Framework Partnership Agreement (FPA).

Activităţile trebuie să înceapă în perioada cuprinsă între data semnării deciziei de acordare a grantului şi 31.08.2019.

Criteriile de atribuire

Dosarele eligibile vor fi evaluate pe baza unui punctaj de 100 de puncte, în funcție de următoarele criterii și ponderi:

 • Relevanță și valoare adăugată europeană (30 de puncte);
 • Calitatea conținutului și a activităților (40 de puncte);
 • Diseminarea rezultatelor proiectului, impact și sustenabilitate (20 de puncte);
 • Organizarea echipei care va realiza proiectul (10 puncte).

Buget

Bugetul total disponibil este estimat la 7.5 milioane EUR.

Contribuția financiară a Uniunii Europene nu poate depăși:

 • 60 % din totalul costurilor eligibile ale acțiunii, în cazul acțiunilor europene;
 • 80 % din totalul costurilor eligibile ale acțiunii, în cazul acțiunilor internaţionale sau regionale.

Mai multe informații aici.