Calendar linii de finanţare active

 

Consultare publică cu privire la Programul Europa Creativă al UE

Data introducerii: 22 Februarie 2017

Termen limită: 16/04/2017

Obiectiv: Prin intermediul acestei consultări Comisia Europeană își propune să adune comentarii și opinii cu privire la relevanța obiectivelor programului, eficiența măsurilor luate pentru a le atinge și eficiența implementării lor.

De asemenea, consultarea are drept scop stabilirea valorii adăugate a programului în relație cu provocările și oportunitățile oferite de sectoarele culturale și creative.

Chestionarul cuprinde întrebări legate de toate cele trei componente ale Programului Europa Creativă - Subprogramul Cultura, Subprogramul MEDIA și Componenta transsectorială și vă oferă și posibilitatea de a vă exprima opiniile cu privire la prioritățile viitorului program de finanțare a sectoarelor culturale și creative începând cu 2020.


Rezultatele consultării publice vor fi utilizate împreună cu alte date pentru a fundamenta evaluarea intermediară independentă a Programului Europa Creativă aflată în plină desfășurare. După finalizarea acestei evaluări, Comisia Europeană va publica un raport care va fi înaintat Parlamentului European și Consiliului.

Pentru a participa la această consultare publică trebuie să completați chestionarul online disponibil pe site-ul ICF Consult, până la data de 16 aprilie 2017.

Un extras al întrebărilor în format pdf este disponibil aici.

Deși întrebările din chestionar sunt disponibile doar în limba engleză, răspunsurile pot fi transmise în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene.