Calendar linii de finanţare active

 

Sprijin pentru festivaluri de film

Data introducerii: 07 Noiembrie 2016

Cerere de propuneri EACEA/16/2016

În domeniul promovării circulației transnaționale, una din una dintre prioritățile subprogramului MEDIA este sprijinirea atragerii unui public mai larg ca mijloc de stimulare a interesului pentru operele audiovizuale europene și de îmbunătățire a accesului la acestea, în special prin promovare, evenimente, educație cinematografică și festivaluri.

Subprogramul MEDIA va acorda sprijin pentru:

  • inițiative care prezintă și promovează o diversitate de producții audiovizuale europene;
  • activități de sprijin care au ca scop îmbunătățirea cunoștințelor publicului cu privire la producțiile audiovizuale europene și sporirea interesului față de acestea.

Vor fi acceptate numai solicitările prezentate de entități eligibile care organizează festivaluri audiovizuale în țările participante la subprogramul MEDIA.

Prin festival audiovizual se înțelege un eveniment:

  • care propune un program de filme eligibile (filme artistice, documentare sau de animație) proiectate pentru un număr mare de spectatori, incluzând atât publicul larg, cât și profesioniști din domeniul audiovizualului acreditați internațional, dar și presa;
  • care se derulează într-o anumită perioadă de timp, într-un oraș stabilit în prealabil;
  • și care este supus unui regulament/unei proceduri de selecție clare.

Cel puțin 70 % din totalul programelor eligibile prezentate publicului în timpul festivalului SAU cel puțin 100 de lungmetraje (sau 400 de filme de scurt metraj – în cazul festivalurilor de film de scurtmetraj) trebuie să provină din țări participante la subprogramul MEDIA.

În cadrul acestui program cu producții provenind din „țări participante la subprogramul MEDIA”:

  • 50 % dintre filme trebuie să fie străine;
  • cel puțin 15 dintre aceste țări trebuie să fie reprezentate.

Datele-limită pentru transmiterea propunerilor:

  • 24.11.2016, ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului): pentru activitățile care vor începe între 01.05.2017 și 31.10.2017;
  • 27.04.2017, ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului): pentru activitățile care vor începe între 01.11.2017 și 30.04.2018.

Pentru detalii suplimentare, click aici.