Calendar linii de finanţare active

 

Sprijin pentru includerea în programele de televiziune a operelor audiovizuale europene

Data introducerii: 07 Noiembrie 2016

Cerere de propuneri EACEA/23/2016

În cadrul obiectivului specific de consolidare a capacităților sectorului audiovizual european de a funcționa la nivel transnațional și internațional, una dintre prioritățile subprogramului MEDIA este îmbunătățirea capacității operatorilor din sectorul audiovizualului de a dezvolta opere audiovizuale europene care să aibă potențialul de a circula în Uniune și în afara acesteia și de a facilita coproducțiile europene și internaționale, inclusiv de televiziune.

Subprogramul MEDIA acordă sprijin pentru următoarele măsuri:

  • dezvoltarea de opere audiovizuale europene, în special opere cinematografice și de televiziune cum ar fi cele de ficțiune, documentarele, filmele de animație și cele pentru copii, precum și operele interactive, cum ar fi jocurile video și multimedia cu un potențial mai ridicat de circulație transfrontalieră;
  • activități care urmăresc să sprijine societățile europene de producție audiovizuală, în special societățile independente de producție, în vederea facilitării coproducțiilor europene și internaționale de opere audiovizuale, inclusiv opere de televiziune.

Opera trebuie să implice participarea a cel puțin trei societăți de radiodifuziune și televiziune din trei țări participante la subprogramul MEDIA.

Drepturile de difuzare acordate societăților de radiodifuziune și televiziune participante la producție trebuie să revină producătorului după o perioadă maximă a licenței de:

  • 7 ani, dacă participarea societății de radiodifuziune și televiziune este sub formă de vânzare prealabilă;
  • 10 ani, dacă participarea societății de radiodifuziune și televiziune este și sub formă de coproducție.

Contribuția societății de radiodifuziune și televiziune nu poate depăși 70% din finanțarea totală a producției.

Cel puțin 50% din bugetul total estimat al producției trebuie să provină din țările participante la subprogramul MEDIA.

Cel puțin 50% din finanțarea bugetului total estimat al producției trebuie să fie garantat din surse de finanțare terțe (prin finanțare directă sau prin vânzare anticipată de drepturi).

Propunerile trebuie depuse cel târziu la 24/11/2016 și la 25/05/2017, ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului).

Pentru detalii suplimentare, click aici.