https://www.europa-creativa.eu/media

Calendar linii de finanţare active

 • În curs de actualizare ...
Vezi toate măsurile de finanţare »

 

Sprijin pentru organizarea în rețea a cinematografelor care proiectează filme europene – proiectul „Rețele de cinematografe”

Cerere de propuneri EAC/S20/2013  

Obiective și descriere

Prezenta cerere de propuneri are drept temei Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea programului „Europa creativă” (2014-2020).
În cadrul obiectivului specific de promovare a circulației transnaționale, una dintre prioritățile subprogramului MEDIA este sprijinirea distribuției în cinematografe, prin marketing transnațional, branding, distribuția și prezentarea de opere audiovizuale.

Subprogramul MEDIA acordă sprijin pentru o rețea europeană de operatori de cinematografe care proiectează o proporție semnificativă de filme europene non-naționale.

Solicitanți eligibili

Proiectul este deschis cinematografelor europene grupate într-o rețea căreia i se conferă responsabilitatea juridică integrală pentru punerea în aplicare corespunzătoare a acțiunii, inclusiv de către părți terțe eligibile, în relația cu Agenția.

 • Pentru a fi eligibilă, rețeaua de cinematografe trebuie să reprezinte cel puțin 100 de cinematografe situate în cel puțin 20 de țări participante la subprogramul MEDIA.
 • Rețeaua trebuie să fie reprezentată de o entitate juridică constituită în mod corespunzător, cu personalitate juridică, care să-și aibă sediul într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene. 

Cinematografele independente europene care sunt membre ale rețelei solicitante pot primi sprijin financiar pentru a desfășura activitățile eligibile.

Sunt eligibile pentru a face parte din rețea doar cinematografele independente europene:

 • care difuzează filme în premieră (programează filme europene în premieră, în decursul unei perioade de cel mult doisprezece luni de la prima proiecție națională). Pot fi eligibile și cinematografele care consacră cel mult 30 % din proiecții retrospectivelor sau reluărilor;
 • care sunt deschise pentru public de cel puțin 6 luni;
 • care dețin un sistem de vânzare de bilete și de declarare a biletelor de intrare;
 • care au cel puțin un ecran și 70 de locuri;
 • care au avut cel puțin 300 de proiecții pe an pentru cinematografele cu un singur ecran și 520 de proiecții pe an pentru cinematografele cu mai multe ecrane (cinematografe deschise pe o perioadă de cel puțin 6 luni pe an), precum și cel puțin 30 de proiecții pe lună pentru cinematografele de vară/în aer liber (cinematografe deschise pe o perioadă mai mică de 6 luni pe an);
 • care au avut cel puțin 20 000 de spectatori în ultimele doisprezece luni.

Rețeaua și cinematografele participante trebuie să fie stabilite într-una dintre țările participante la subprogramul MEDIA și trebuie să fie deținute, direct sau prin intermediul unei participații majoritare, de către resortisanți ai acestor țări.

În măsura în care sunt îndeplinite toate condițiile menționate la articolul 8 din Regulamentul privind instituirea programului „Europa creativă”, iar Comisia a lansat negocierile cu țara respectivă, sunt eligibile următoarele țări:

 • statele membre ale UE;
 • țările aderente, țările candidate și țările potențial candidate care beneficiază de o strategie de preaderare, în conformitate cu principiile generale și cu clauzele și condițiile generale de participare a acestor țări la programele Uniunii stabilite în acordurile-cadru, în deciziile Consiliului de asociere sau în acordurile similare respective;
 • țările AELS care sunt membre ale SEE, în conformitate cu dispozițiile Acordului privind SEE;
 • Confederația Elvețiană, pe baza unui acord bilateral care urmează să fie încheiat cu această țară;
 • țările vizate de politica europeană de vecinătate, în conformitate cu procedurile definite cu aceste țări ca urmare a acordurilor-cadru privind participarea lor la programele Uniunii Europene.

Pot fi selectate și propuneri ale unor solicitanți din țări din afara UE, cu condiția ca, la data deciziei de atribuire, să fi fost semnate acorduri care să stabilească modalitățile de participare a țărilor respective la programul instituit prin regulamentul menționat mai sus.

Acțiuni eligibile

 • Acțiuni care vizează promovarea și proiectarea de filme europene.
 • Activități educative care vizează sensibilizarea tinerilor amatori de cinema.
 • Activități de promovare și de marketing în cooperare cu alte platforme de distribuție (de exemplu, posturi de televiziune, platforme de video la cerere).
 • Activități în rețea: informare, animare și comunicare.
 • Acordarea de sprijin financiar părților terțe (membre ale rețelei solicitante) care desfășoară activități eligibile.

Durata acțiunii și perioada de eligibilitate a costurilor este de 12 luni, de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 2015.

Sunt eligibile numai acțiunile și activitățile lor care au loc în țările participante la subprogramul MEDIA.

În cadrul prezentei cereri de propuneri, solicitantul prezintă o propunere în vederea încheierii unui parteneriat de doi ani cu subprogramul MEDIA, printr-un instrument contractual denumit „acord-cadru de parteneriat” („ACP”).

Criterii de atribuire

Dosarele eligibile vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii:

 1. Relevanța și valoarea adăugată europeană (35)
  Acest criteriu evaluează calitatea rețelei și strategia de sprijin financiar.
 2. Calitatea conținutului și a activităților (20)
  Acest criteriu evaluează activitățile care urmează să fie desfășurate și modul în care acestea realizează obiectivele cererii de propuneri.
 3. Difuzarea rezultatelor proiectului, impactul și sustenabilitatea (40)
  Acest criteriu evaluează acțiunile comune ale rețelei și activitățile destinate publicului tânăr.
 4. Calitatea echipei (5)
  Acest criteriu evaluează strategia de monitorizare a membrilor de către rețea.

Buget

Bugetul total disponibil este de 10 500 000 EUR.

Contribuția financiară a Uniunii nu poate depăși 50 % din totalul costurilor eligibile.

Termenul de depunere a dosarelor

Termenul de trimitere a dosarelor este 27.06.2014. Propunerile trebuie depuse cel târziu la ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului) la termenul aplicabil, utilizând formularul de înscriere online (formular electronic). Nu se acceptă nicio altă metodă de depunere a dosarelor. Solicitanții trebuie să furnizeze toate documentele solicitate și menționate în formularele electronice.

În plus, un set de anexe obligatorii care nu pot fi depuse online trebuie trimis Agenției prin poștă, până la termenul aplicabil, la următoarea adresă:
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Creative Europe Programme (2014–2020)
MEDIA Sub-programme – CINEMA NETWORK SCHEME
Avenue du Bourget 1
BOUR 03/66
BE – 1049 Bruxelles
Belgia

Detalii complete

Textul complet al îndrumărilor și formularele de înscriere pot fi găsite la următoarea adresă de internet: http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/creative-europe/call_12_en.htm

Dosarele trebuie să respecte toate condițiile precizate în îndrumări și să fie depuse pe formularele electronice puse la dispoziție.