https://www.europa-creativa.eu/media

Calendar linii de finanţare active

 • În curs de actualizare ...
Vezi toate măsurile de finanţare »

 

Acţiune pregătitoare “Circulaţia filmelor în epoca digitală”

Acţiune pregătitoare "Circulaţia filmelor în epoca digitală" - Cerere de propuneri 2013

Termen limită: 6 septembrie 2013

Pentru a descărca documentația și formularele de aplicație click aici.

La 12 decembrie 2012, Parlamentul European a adoptat un buget de 2 milioane EUR pentru al doilea an de exercițiu al acțiunii pregătitoare intitulate "Circulația filmelor în era digitală". Scopul acestei acțiuni este de a experimenta strategii inovatoare de difuzare a filmelor europene (cinematografe, DVD-uri, video la cerere, festivaluri, canale de televiziune etc.).

Se urmărește în primul rând definirea condițiilor susceptibile de a crește complementaritatea mijloacelor de difuzare astfel încât filmele europene să poate traversa mai ușor granițele naționale și să ajungă la o audiență mai largă în Uniunea Europeană.

Acţiuni eligibile

Acțiunea pregătitoare va sprijini proiectele concepute pentru a testa difuzarea simultană (sau cvasisimultană) a filmelor prin toate suporturile de difuzare și în mai multe teritorii ale Europei.

Proiectele, ce vor fi limitate la operele cinematografice europene și la distribuția acestora în statele membre ale Uniunii Europene, trebuie să cuprindă un număr semnificativ de filme și teritorii.

Acest parametru legat de dimensiune este esențial pentru a se putea trage învățăminte prețioase din acțiunea pregătitoare și pentru ca aceasta să fie concepută ca un sprijin pentru factorii de decizie din cadrul autorităților publice și al industriei cinematografice europene.

De aceea, proiectele trebuie să includă și organizarea – la sfârșitul acțiunii – a unei reuniuni publice în care să se prezinte profesioniștilor din industria cinematografică și autorităților publice principalele rezultate ale experimentelor efectuate și învățămintele desprinse din acestea.

Candidaţi eligibili

Pentru a fi eligibile, propunerile trebuie depuse de un grup care îndeplinește următoarele trei criterii:

 • grupul trebuie să cuprindă întreprinderi sau organizații asociate cu piețele de audiovizual (producători, agenți de vânzări, distribuitori, deținători de drepturi, societăți de marketing, cinematografe, furnizori de video la cerere etc.);
 • toți membrii grupului (coordonatori și parteneri) trebuie să își aibă sediul social într-un stat membru al UE;
 • grupul trebuie să includă cel puțin doi agenți de vânzări.

Contribuția solicitată de grup nu poate depăși 70 % din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Criterii de atribuire

Se va acorda un număr de puncte cererilor eligibile (numărul maxim de puncte: 100) pe baza ponderării următoare:

Criteriul de atribuire nr. 1: Calitatea conținutului activității (50 de puncte):

 • numărul, diversitatea și natura complementară a filmelor și teritoriilor vizate de acțiune (15 puncte);
 • caracterul adecvat al strategiei de marketing (15 puncte);
 • relevanța strategiilor implementate cu scopul de a examina chestiunea complementarității dintre teritorii și sectoarele de distribuție (15 puncte);
 • gradul de inovare al acțiunii (5 puncte).

Criteriul de atribuire nr. 2: Managementul de proiect (50 de puncte):

 • calitatea grupului solicitant (10 puncte);
 • calitatea proiectului și planul de management al grupului (15 puncte);
 • calitatea metodologiei propuse pentru colectarea, analiza și punerea în perspectivă a rezultatelor obținute (15 puncte);
 • raportul cost/beneficiu al acțiunii propuse (10 puncte).

Buget

Pentru această cerere de propuneri va fi disponibilă suma de 1 994 000 EUR.

Sprijinul financiar din partea Comisiei nu poate depăși 70 % din costurile totale eligibile.

Contribuția financiară se va acorda sub formă de subvenție.

Termen limită si adresă pentru depunere

Cererile trebuie trimise cel târziu până la 6 septembrie 2013 la adresa:

European Commission
Directorate-General for Education and Culture
Directorate E — Culture and Creativity
Unit E3 — Creative Europe Programme — MEDIA
Office: J-70 01/141
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Candidaturile trebuie să respecte toate instrucțiunile incluse în ghid, trebuie prezentate prin intermediul formularelor furnizate și trebuie să conțină toate informațiile și anexele menționate în textul integral al cererii de propuneri.