https://www.europa-creativa.eu/media

Calendar linii de finanţare active

 • În curs de actualizare ...
Vezi toate măsurile de finanţare »

 

Digitalizarea cinematografelor europene

Apel pentru propuneri - EACEA/39/12 
Sprijin pentru digitalizarea cinematografelor europene

Termen limită: 31 ianuarie 2013

De aici puteţi descărca:

 • Ghidul aplicantului (en)
 • Formulare de aplicație (Anexa I) (en)
 • Formular de buget (Anexa II) (en)
 • FAQ (en)

Obiective

Scopul schemei privind „digitizarea cinematografelor” este de a încuraja cinematografele să ruleze un procent semnificativ de opere europene non-naționale, pentru a exploata posibilitățile oferite de tehnologia digitală.

Prezenta cerere de propuneri are ca scop facilitarea tranziției la tehnologia digitală pentru cinematografele care rulează filme europene, prin sprijinirea costurilor indirecte în legătură cu achiziționarea unui proiector digital.

Candidaţi eligibili

Acest apel de propuneri se adresează operatorilor europeni independenți de cinematografe a căror activitate principală este proiecția de filme.

Candidații trebuie să aibă sediu într-una din ţările următoare:

 • cele 27 de ţări ale Uniunii Europene;
 • ţările SEE, Elveţia şi Croaţia;
 • Bosnia şi Herţegovina (cu condiţia finalizării procesului de negociere şi a formalizării participării acestei ţări la programul MEDIA).

Organizațiile candidate trebuie:

 • să fie cinematografe care rulează premiere (care programează filme europene în premieră, în decurs de maxim 12 luni de la data premierei naționale);
 • să fie deschise pentru public de cel puțin 3 ani;
 • să dispună de un sistem de eliberare de bilete și de declarație de intrare;
 • să aibă cel puțin un ecran și 70 de locuri;
 • să fi prezentat 520 de proiecții pe an în cazul cinematografelor permanente (cinematografe care funcționează cel puțin 6 luni pe an), 300 de proiecții pentru cinematografele cu un singur ecran (30 de proiecții pe lună) și cel puțin 30 de proiecții pentru cinematografele de vară/în aer liber (cinematografe care funcționează mai puțin de șase luni pe an);
 • să fi avut cel puțin 20 000 de spectatori în ultimele 12 luni sau 20 000 de intrări în cinematograf cu plata efectivă a unui bilet normal.

Candidații care au primit sau vor primi un proiector de la un integrator terț ca urmare a semnării unui acord privind taxa pe copia virtuală (virtual print fee, VPF) nu vor fi eligibili pentru sprijin.

Pentru a fi considerate eligibile, cinematografele trebuie să fi proiectat în 2011 cel puțin 50% filme europene, dintre care cel puțin 30 % să fie filme europene non-naționale.
Un film este considerat european dacă se încadrează în definiția acestor filme prevăzută de programul MEDIA în cadrul schemei de sprijin automat și schemei de sprijin selectiv pentru cinema.

Filmele care au fost deja clasificate sunt menționate în Baza de date a filmelor europene.

Un film este considerat european dacă se încadrează în următoarea definiție: orice operă recentă de ficțiune (inclusiv filmele de animație) sau documentar, cu durata minimă de 60 de minute, care îndeplinește următoarele condiții:

 • opera a fost produsă în cea mai mare parte de unul sau mai mulți producători stabiliți în țări participante la programul MEDIA. Pentru a fi considerate producători efectivi ai unui film, casele de producție trebuie să fie menționate ca atare în genericul filmului. Alte elemente, precum controlul creației, titlul de proprietate asupra drepturilor de exploatare și participarea la profit pot fi, de asemenea, luate în considerare pentru stabilirea producătorului real;

și

 • opera trebuie să fie produsă cu participarea semnificativă a unor profesioniști care sunt resortisanți/ rezidenți ai țărilor participante la programul MEDIA. „Participarea semnificativă” înseamnă un punctaj reprezentând mai mult de 50 % din punctele din tabelul de mai jos (de exemplu 10 sau mai multe puncte în cazul unei opere de ficțiune sau cea mai mare proporție de puncte dacă totalul este mai mic de 19, cum este de obicei cazul documentarelor sau filmelor de animație, unde de obicei nu toate categoriile sunt menționate pe generic).

Funcții

Puncte

Regizor

3

Scenarist

3

Compozitor

1

Actor 1

2

Actor 2

2

Actor 3

2

Director artistic/ scenografie

1

Director de imagine

1

Editor

1

Sunet

1

Locul de filmare

1

Laborator

1

Total

19

Filmele care conțin publicitate, materiale pornografice sau rasiste sau care incită la violență nu sunt considerate filme eligibile.

Acţiuni eligibile

Sprijin pentru costurile indirecte legate de cumpărarea proiectoarelor digitale în conformitate cu standardele internaţionale aplicabile, care urmează a fi instalate într-un cinematograf ce respectă toate criteriile de eligibilitate.

Sprijinul poate fi solicitat pentru un singur proiector pentru fiecare ecran pentru maximum 3 ecrane în cadrul unui cinematograf.Proiectorul trebuie să fie achiziționat între data depunerii cererii și 31 decembrie 2014.

Suma şi natura sprijinului

Bugetul anual alocat pentru cofinanțarea proiectelor este estimat la 4 000 000 EUR.

Contribuția financiară atribuită este o subvenție și ia forma unei sume forfetare, de maximum 20.000 EUR per ecran.

Această subvenție acoperă toate costurile legate de trecerea cinematografelor europene la tehnologia digitală, excluzând costurile proiectorului digital și ale serverului.

Termen pentru depunerea cererilor

Propunerile trebuie să fie trimise (conform datei poștei) până la 31 ianuarie 2013.
Propunerile trebuie trimise la următoarea adresă:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
MEDIA Unit
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Vor fi acceptate doar cererile depuse pe formularul oficial de cerere, semnat în mod corespunzător de persoana autorizată să încheie angajamente obligatorii din punct de vedere juridic în numele organizației candidate.

Pe plic trebuie să se menționeze cu claritate: MEDIA programme - Distribution EACEA/39/12 - Digitisation of cinemas
Cererile trimise prin fax sau e-mail vor fi respinse.

Pentru informaţii suplimentare click aici (FAQ).

Rezultate »