https://www.europa-creativa.eu/media

Calendar linii de finanţare active

 • În curs de actualizare ...
Vezi toate măsurile de finanţare »

 

Distribuţie Automată 2011

Cerere de propuneri - EACEA /01/11
Sprijin pentru distribuţia transnaţională de filme europene - Sistemul “automat” 2011

Termene limită:

 • Pentru generare: 17 iunie 2011
 • Pentru reinvestire: 1 octombrie 2012

De aici puteţi descărca:

 • Ghidul aplicantului 2011- 2013 (en)
 • Formularele de aplicaţie
  • Formularul referitor la companie 2011 (en)
  • Formularul referitor la film (en)
  • Formulare pentru proiecte de reinvestire:
   • Modulul 1 (en)
   • Modulul 2 (en)
   • Modulul 3 (en)
  • Formular de buget - Modul 3 (en)

Prezentul anunţ de cerere de propuneri are la bază Decizia nr. 1718/2006/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 15 noiembrie 2006 privind punerea în aplicare a unui program de sprijin pentru sectorul audiovizual european (MEDIA 2007).

Unul dintre obiectivele programului este să încurajeze şi să sprijine o mai largă distribuţie transnaţională de filme europene recente, prin alocarea de fonduri distribuitorilor în funcţie de serviciile prestate pe piaţă în vederea reinvestirii ulterioare în filme europene externe.

Programul urmăreşte să încurajeze dezvoltarea legăturilor între sectorul de producţie şi cel de distribuţie, în vederea creşterii cotei de piaţă a filmelor europene şi a competitivităţii societăţilor europene.

Sisstemul “automat” de sprijin cuprinde 2 etape:

 • Generarea unui potenţial fond, proporţional cu numărul de bilete de intrare vândute pentru filme europene externe în state participante la Program în cursul anului de referinţă (2010), pâna la un anumit plafon pe film şi adaptat pentru fiecare ţară.
 • Reinvestirea fondului potenţial: fondul alocat pentru fiecare societate trebuie reinvestit în trei module (trei tipuri de acţiune) până la 1 octombrie 2012:
  • coproducţia de  filme europene externe;
  • achiziţionarea de drepturi de distribuţie pentru filme europene externe, de exemplu printr-un sistem de garanţii minime, şi/sau
  • costuri de editare (copiere, dublare şi subtitrare), costuri de promovare şi publicitate pentru filme europene externe.

Tipul de acţiune 1 şi 2:

 • durata maximă a acţiunilor este de 30 de luni.
 • acţiunile trebuie să înceapă la 1 august 2011 şi să se încheie la 1 februarie 2014.

Tipul de acţiune 3:

 • durata maximă a acţiunilor este de 42 de luni.
 • acţiunile trebuie să înceapă la 1 februarie 2011 şi să se încheie la 1 august 2014.

Candidaţi eligibili

Sunt eligibile companii europene de distribuţie, detinute direct sau majoritar de către cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene sau ai Spaţiului Economic European (sau cetăţeni ai altor state europene participante în programul MEDIA) şi înregistrate în una din aceste ţări:
- cele 27 de ţări ale Uniunii Europene;

 • ţările AELS;
 • Elveţia;
 • Croaţia.

Criterii de atribuire

Un fond potenţial va fi alocat societăţilor europene eligibile de distribuţie în funcţie de numărul de bilete de intrare vândute la filmele europene externe distribuite de solicitant în anul de referinţă (2010). În limitele resurselor bugetare disponibile, fondul potenţial va fi calculat pe baza unei sume fixe per cerere eligibilă.

Sprijinul va fi sub forma unui fond potenţial («fondul») pus la dispoziţia distribuitorilor pentru reinvestirea ulterioară în filme europene externe recente.

Fondul poate fi reinvestit în:

 1. producţia de noi filme europene externe (de exemplu, filme nefinalizate încă la data cererii de reinvestiţie);
 2. îndeplinirea garanţiilor minime de distribuţie pentru filme europene externe recente;
 3. acoperirea cheltuielilor de distribuţie, de exemplu promovare şi publicitate a filmelor europene externe recente.

Buget

Bugetul total disponibil este de 18 314 675 EUR. Nu s-a stabilit o sumă maximă.
Contribuţia financiară acordată este o subvenţie. Contribuţia financiară din partea Comisiei nu poate depăşi 40 %, 50 % sau 60 % din totalul costurilor eligibile.