https://www.europa-creativa.eu/media

Calendar linii de finanţare active

 • În curs de actualizare ...
Vezi toate măsurile de finanţare »

 

Sistemul „agent de vânzări” 2011

Cerere de propuneri - EACEA/ 03/11
Sprijin pentru distribuția transnațională de filme europene - Sistemul „agent de vânzări” 2011

Termen limită:

 • pentru generare: 17 iunie 2011
 • pentru reinvestire: 30 martie 2013

De aici puteţi descărca:

 • Ghidul aplicantului (en)
 • Formularele de aplicaţie
  • Formularul de aplicaţie referitor la companie (en)
  • Formularul de aplicaţie referitor la film (en)
 • Formularele de aplicaţie privind proiecte de reinvestiţie
  • Formularul de reinvestiţie - modulul 1 (en)
  • Formularul de reinvestiţie - modulul 2 (en)
  • Formularul de buget (en)

Obiective

Prezentul anunţ pentru o cerere de propuneri are la bază Decizia nr. 1718/2006/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 15 noiembrie 2006 privind punerea în aplicare a unui program de sprijin pentru sectorul audiovizual european (MEDIA 2007).

Unul dintre obiectivele programului este să încurajeze şi să sprijine o distribuţie transnaţională mai largă a filmelor europene recente prin alocarea de fonduri distribuitorilor, în funcţie de serviciile prestate pe piaţă, în vederea reinvestirii ulterioare în filme europene externe recente.

Programul urmăreşte, de asemenea, să încurajeze stabilirea de contacte între sectorul de producţie şi cel de distribuţie, în vederea creşterii cotei de piaţă a filmelor europene şi a competitivităţii societăţilor europene.

Candidaţi eligibili

Prezentul anunţ se adresează societăţilor europene specializate în distribuţia cinematografică a operelor europene şi ale căror activităţi contribuie la realizarea obiectivelor de mai sus ale programului MEDIA, după cum se descrie în decizia Consiliului.

Pentru a fi eligibili, candidaţii trebuie să aibă reşedinţa într-una din următoarele ţări:

 • cele 27 de ţări ale Uniunii Europene,
 • ţările AELS şi SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia,
 • Croaţia,
 • Elveţia.  

Acţiuni eligibile

Sistemul „agent de vânzări” de sprijin cuprinde două etape:

 • generarea unui fond potenţial, care se va calcula în funcţie de serviciile prestate de societate pe piaţa europeană într-o perioadă dată;
 • reinvestirea fondului potenţial: fondul generat de fiecare societate trebuie reinvestit în 2 module (2 tipuri de acţiune) până la 1 martie 2013:
  • garanţii minime sau avansuri achitate pentru drepturile de vânzare internaţionale pentru filme europene externe recente;
  • şi/sau în promovare, marketing şi publicitate a filmelor europene externe recente pe piaţă.

Durata maximă a acţiunilor este 16 luni de la data semnării contractului de vânzare internaţional.

Criterii de acordare a sprijinului financiar

Se va aloca un fond potenţial societăţilor europene de agenţi de vânzări în baza serviciilor prestate pe pieţele europene (de exemplu, ţările participante la programul MEDIA 2007).
Sprijinul va fi sub forma unui fond potenţial („fondul”) pus la dispoziţia agenţilor de vânzări pentru reinvestirea ulterioară în filme europene externe recente.

Fondul poate fi reinvestit pentru:

 1. acoperirea garanțiilor minime de vânzări sau a avansurilor achitate pentru drepturile de vânzare internaționale pentru filme europene externe recente;
 2. acoperirea cheltuielilor de promovare, marketing și publicitate pentru filme europene externe recente.

Suma şi natura sprijinului

Bugetul total disponibil este de 1 000 000 EUR.

Nu s-a stabilit o sumă maximă.

Contribuția financiară acordată este o subvenție și nu poate depăși 50% din totalul costurilor eligibile.

Rezultate »