https://www.europa-creativa.eu/media

Calendar linii de finanţare active

 • În curs de actualizare ...
Vezi toate măsurile de finanţare »

 

Promovare/ Acces pe piaţă – FPA

Apel pentru propuneri - EACEA/14/11
Promovare/ Acces pe piaţă - FPA (convenția-cadru de parteneriat)

Termen limită:

 • 10 iunie 2011 pentru activitățile anuale desfășurate în 2012 și activitățile demarate între 1 ianuarie 2012 și 31 mai 2012

De aici puteti descărca:

 • Ghidul aplicantului FPA (en)
 • Formularele de aplicaţie FPA (en)
 • Formularul de buget FPA (en)

Atenţie! Ghidul aplicantului se se utilizează pentru convenţia-cadru de parteneriat FPA (Framework Partnership Agreements) cu o durată de 3 ani.

Obiective şi descriere  

Prezenta cerere de propuneri este publicată în temeiul Deciziei nr. 1718/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 noiembrie 2006 privind punerea în aplicare a unui program de sprijin pentru sectorul audiovizual european (MEDIA 2007).

Printre obiectivele deciziei Consiliului menționate anterior se numără următoarele:

 • facilitarea și încurajarea promovării și circulației operelor audiovizuale și cinematografice europene în cadrul manifestărilor comerciale, târgurilor și festivalurilor audiovizuale din Europa și din lume, în măsura în care aceste evenimente pot avea un rol important în promovarea operelor europene și în crearea de rețele între specialiștii din domeniu;
 • încurajarea creării de rețele de operatori europeni, prin susținerea activităților comune pe piața europeană și pe cea internațională, de către organismele naționale de promovare publice sau private.

Cererea de propuneri EACEA/14/11 oferă o convenție-cadru de parteneriat cu o durată de trei ani.

Candidaţi eligibili  

Prezentul anunț se adresează organizațiilor europene înregistrate în și controlate de resortisanți din statele membre ale Uniunii Europene și țările semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European participante la programul MEDIA 2007 (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), Elveția și Croația.

Acţiuni eligibile

Prezenta cerere de propuneri vizează susținerea acțiunilor și activităților care se desfășoară pe teritoriul și în afara teritoriului țărilor membre ale programului MEDIA.
Obiectivul este acela de a susține acțiunile care vizează următoarele:

 • îmbunătățirea circulației operelor audiovizuale europene prin asigurarea accesului sectorului audiovizual european la piețele profesionale audiovizuale la nivel european și internațional;
 • încurajarea acțiunilor comune între organizațiile naționale de promovare a filmului și programelor audiovizuale;
 • încurajarea consolidării unui parteneriat economic între țări și specialiștii din cadrul și din afara programului MEDIA și facilitarea unei mai bune cunoașteri și înțelegeri reciproce.

Durata maximă a proiectelor este de 12 luni.

Activitățile trebuie să înceapă cel mai devreme la 1 ianuarie 2012 și să se încheie cel mai târziu la 31 decembrie 2012.

Criterii de atribuire

Evaluarea candidaților/proiectelor eligibile se va efectua pe baza unui total de 100 de puncte, în funcție de următoarele criterii:

 • Dimensiunea europeană a acţiunii: 30 de puncte;
 • Impactul asupra promovării şi circulaţiei operelor audiovizuale europene: 30 de puncte;
 • Calitatea şi raportul cost/eficienţă al planului de acţiune prezentat: 25 de puncte;
 • Aspectele inovatoare ale acţiunii: 5 puncte;
 • Promovarea operelor audiovizuale din ţări europene cu capacitate scăzută de producţie audiovizuală: 10 puncte.

Suma şi natura sprijinului

Bugetul estimativ total alocat cofinanțării proiectelor se ridică la 2 560 000 EUR.

Sprijinul financiar maxim nu poate depăși 50 % din costurile totale ale acțiunii.