https://www.europa-creativa.eu/media

Calendar linii de finanţare active

 • În curs de actualizare ...
Vezi toate măsurile de finanţare »

 

Video la cerere şi distribuţie cinematografică digitală

Apel pentru propuneri - EACEA/09/12
Sprijin pentru video la cerere şi distribuţie cinematografică digitală

Termen limită - 25 iunie 2012

De aici puteti descărca:

 • Ghidul aplicantului (en);
 • Formularele de aplicaţie (en);
 • Formularul de buget (en);
 • Catalogul (en).

Obiective

Sistemul de video la cerere şi distribuţie cinematografică digitală constituie una din modalităţile prin care programul MEDIA 2007 se asigură că cele mai recente tehnologii şi tendinţe sunt introduse în activităţile beneficiarilor programului.

Principalul obiectiv al acestui sistem este sprijinirea creării şi exploatării de cataloage de opere europene destinate distribuţiei digitale transfrontaliere către un public mai larg şi/sau pentru proiecţie în cinematografe prin servicii de distribuţie avansate, care integrează, acolo unde este necesar, sisteme de securitate digitale pentru a proteja conţinutul online.

Solicitanţi eligibili

Această licitaţie de proiecte se adresează societăţilor europene ale căror activităţi contribuie la realizarea obiectivelor menţionate anterior.
Solicitanţii trebuie să aibă domiciliul într-una din următoarele ţări:

 • cele 27 de ţări ale Uniunii Europene,
 • ţările EFTA,
 • Elveţia,
 • Croaţia,
 • Bosnia şi Herţegovina (cu condiţia finalizării procesului de negociere şi a formalizării participării acestei ţări la Programul MEDIA).

Acţiuni eligibile

Următoarele acţiuni sunt eligibile în baza prezentei cereri de propuneri:

 • video la cerere (video-on-demand, VoD): serviciu care permite persoanelor fizice să selecteze opere audiovizuale de pe un server central pentru vizualizare, prin flux continuu (streaming) şi/sau descărcare, pe un ecran aflat la distanţă;
 • distribuţie cinematografică digitală (DCD): livrare digitală (la un standard comercial acceptabil) de „conţinut de bază”, şi anume filme de lungmetraj, filme de televiziune sau seriale, scurtmetraje (ficţiune, animaţie şi documentare creative) către întreprinderi cinematografice (pe disc dur, prin satelit, online …).

Durata acţiunii trebuie să fie de minimum 3 ani.
Acţiunile trebuie să înceapă între 1 iulie 2012 şi 1 matrie 2013.

Criterii de atribuire

Fiecare acţiune eligibilă înaintată va fi evaluată ţinând cont de următoarele criterii de atribuire:

 • catalogul şi linia editorială (10 %);
 • dimensiunea europeană a catalogului (20 %);
 • calitatea şi rentabilitatea modelului de activitate depus (20 %);
 • strategia de marketing (20 %);
 • aspecte inovatoare ale acţiunii (10 %);
 • dimensiunea de grup şi de reţea (10 %);
 • publicul ţintă şi impactul potenţial (10 %).

Buget

Bugetul total disponibil este de 6 725 000 EUR.
Contribuţia maximă pe acţiune este de 1 000 000 EUR.
Contribuţia financiară va fi sub forma unei subvenţii şi nu va depăşi 50% din costurile eligibile.

Rezultate »