https://www.europa-creativa.eu/media

Calendar linii de finanţare active

 • În curs de actualizare ...
Vezi toate măsurile de finanţare »

 

Proiecte Pilot

Apel pentru propuneri - EACEA/10/12
Sprijin pentru punerea în aplicare a proiectelor-pilot

Termen limită: 18 iunie 2012

De aici puteţi descărca:

 • Ghidul aplicantului (en);
 • Formularele de aplicaţie (en);
 • Formularul de buget (en).

Obiective

Programul MEDIA oferă sprijin proiectelor-pilot pentru a asigura adaptarea la evoluţiile pieţei, punând accent deosebit pe introducerea şi utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicațiilor.

Solicitanţi eligibili

Prezentul anunţ se adresează societăţilor europene ale căror activităţi contribuie la realizarea obiectivelor menţionate anterior.

Solicitanţii trebuie să aibă domiciliul într-una din următoarele ţări:

 • cele 27 de ţări ale Uniunii Europene,
 • ţările EFTA,
 • Elveţia,
 • Croaţia,
 • Bosnia şi Herţegovina (cu condiţia finalizării procesului de negociere şi a formalizării participării acestei ţări la Programul MEDIA).

Acţiuni eligibile

Următoarele acțiuni sunt eligibile în baza prezentei cereri de propuneri:

 • distribuție: noi modalități de creare și distribuire a conținutului audiovizual european prin servicii neliniare;
 • mediu deschis de producție media;
 • distribuție - promovare și marketing: utilizarea tehnicilor web pentru crearea de comunități cinematografice locale;
 • „Audiovisual Junction Portal” (Portal audiovizual de joncțiune): extinderea și îmbunătățirea accesului și exploatarea informațiilor structurate ale conținutului audiovizual european prin baze multiple de date.

Durata maximă a acțiunilor este de 12, 24 sau 36 de luni.
Acțiunile trebuie să înceapă la 1 ianuarie 2013.

Criterii de atribuire

Fiecare acţiune eligibilă înaintată va fi evaluată ţinând cont de următoarele criterii de atribuire:

 • relevanţa activităţii în ceea ce priveşte obiectivele programului (20 %);
 • dimensiunea europeană a activităţii (20 %);
 • claritatea obiectivelor şi categoriile vizate (15 %);
 • claritatea şi consecvenţa în concepţia generală a acţiunii şi probabilitatea atingerii obiectivelor stabilite în perioada desfăşurării acţiunii (15 %);
 • rentabilitatea acţiunii din punct de vedere financiar (10 %);
 • experienţa organizaţiilor participante şi calitatea planului de gestionare a acţiunii (10 %);
 • calitatea şi rentabilitatea planului pentru diseminarea rezultatelor (10 %).  

Buget

Bugetul total disponibil este de 1,5 milioane EUR.
Nu s-a stabilit o sumă maximă.
Contribuţia financiară va fi sub forma unei subvenţii şi nu va depăşi 50%  din costurile eligibile.

Rezultate »