https://www.europa-creativa.eu/media

Calendar linii de finanţare active

 • ├Än curs de actualizare ...
Vezi toate măsurile de finanţare »

 

Opere audiovizuale

Apel pentru propuneri – EACEA/ 10/ 09

Termen limită: 12 august 2009 pentru activităţi care demarează în perioada 1 ianuarie 2010 – 30 septembrie 2010 şi se încheie anterior datei de 31 decembrie 2011

De aici puteti descărca:

 • Ghidul aplicantului (en, fr)
 • Formularele de aplicaţie  (en)
 • Formularul de buget(en)

Obiective

 • Facilitarea şi încurajarea promovării şi circulaţiei operelor audiovizuale şi cinematografice europene în cadrul manifestărilor comerciale, târgurilor profesionale şi festivalurilor audiovizuale în Europa şi în lume, în măsura în care aceste evenimente pot juca un rol important în promovarea operelor europene şi în crearea unei reţele de profesionişti.
 • Încurajarea creării unei reţele de operatori europeni, susţinând acţiunile comune întreprinse pe piaţa europeană şi internaţională de către organisme naţionale de promovare, publice sau private.
 • Favorizarea unei mai largi difuzări transnaţionale a filmelor europene non-naţionale pe piaţa europeană şi internaţională, prin măsuri de stimulare a distribuţiei şi programării lor în cinematografe, în special prin încurajarea strategiilor coordonate de comercializare.

Candidaţi eligibili

Aceast apel pentru propuneri se adresează societăţilor europene ale căror activităţi contribuie la atingerea obiectivelor programului MEDIA şi are ca grup ţintă organisme europene stabilite în una din ţările următoare şi deţinute în majoritate de către cetăţeni provenind din una din ţările următoare:

 • ţările membre ale Uniunii Europene,
 • ţările din Spaţiul Economic European participând în programul MEDIA 2007 (Islanda, Lichtenstein Norvegia),
 • Elveţia şi Croaţia.

Acţiuni eligibile

Prezenta cerere de propuneri este menită să sprijine acţiunile şi activităţile care se desfăşoară în afara ţărilor participante la Programul MEDIA.

Obiectivul îl reprezintă sprijinirea acţiunilor care au drept scop:

 • facilitarea accesului profesioniştilor europeni la târgurile/ evenimentele organizate în afara ţărilor participante la programul MEDIA;
 • favorizarea distribuţiei operelor audiovizuale şi/sau cinematografice în afara ţărilor participante la programul MEDIA.

Durata maximă a proiectelor este de 24 de luni.

Activităţile trebuie demarate în perioada 1 ianuarie 2010 - 30 septembrie 2010 şi încheiate anterior datei de 31 decembrie 2011.

Criterii de atribuire

Candidaturile/ proiectele eligibile vor fi evaluate pe baza unui total de 100 de puncte în funcţie de următoarele criterii:

 • dimensiunea europeană a acţiunii: 25 de puncte
 • impactul asupra promovării şi circulaţiei operelor audiovizuale europene: 30 de puncte
 • calitatea şi raportul cost/ eficienţă ale planului de acţiune prezentat: 25 de puncte
 • calitatea manifestărilor/ evenimentelor care găzduiesc acţiunea:10 puncte
 • promovarea operelor audiovizuale din ţări europene cu capacitate scăzută de producţie audiovizuală: 10 puncte

Bugetul şi durata acţiunilor

Bugetul maxim disponibil pentru acest apel pentru propuneri este de 400 000 EUR.

Ajutorul financiar al Comisiei nu poate depăşi 50% din totalul costurilor eligibile.

Contribuţia financiară este acordată sub formă de subvenţie.

Rezultate »