https://www.europa-creativa.eu/media

Calendar linii de finanţare active

 • ├Än curs de actualizare ...
Vezi toate măsurile de finanţare »

 

Promovare/ Acces pe piață

Apel pentru propuneri – EACEA/34/10
Promovare/ Acces pe piaţă

Termen limită:

 • 8 decembrie 2010 pentru activităţile care demarează începând cu 1 iunie 2011 şi se încheie la 31 decembrie 2011, cel târziu;
 • 1 iunie 2011 pentru actvităţile anuale din 2012 şi activităţile care demarează în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2012 şi 31 mai 2012.

De aici puteti descărca:

 • Ghidul aplicantului (en)
 • Formularele de aplicaţie (en)
 • Formularul de buget (en)

Atenţie! Ghidul aplicantului este valabil până în 2013 şi nu se se utilizează pentru convenţiile-cadru de parteneriat (Framework Partnership Agreements).

Obiective şi descriere

Prezenta cerere de propuneri este publicată în baza Deciziei nr. 1718/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 noiembrie 2006 privind punerea în aplicare a unui program de sprijin pentru sectorul audiovizual european (MEDIA 2007).
Printre obiectivele deciziei Consiliului se numără:

 • facilitarea şi încurajarea promovării şi circulaţiei operelor audiovizuale şi cinematografice europene în cadrul manifestărilor comerciale, al târgurilor profesionale şi al festivalurilor audiovizuale în Europa şi în lume, în măsura în care aceste evenimente pot juca un rol important în promovarea operelor europene şi în crearea unei reţele de profesionişti;
 • încurajarea creării unei reţele de operatori europeni, prin susţinerea acţiunilor comune întreprinse pe piaţa europeană şi internaţională de către organisme naţionale de promovare, publice sau private.

Candidaţi eligibili

Prezenta cerere de propuneri se adresează societăţilor europene ale căror activităţi contribuie la atingerea obiectivelor programului MEDIA prevăzute în decizia Consiliului.

Prezentul apel se adresează organismelor europene stabilite în una dintre ţările următoare şi deţinute în majoritate de către cetăţeni provenind din una dintre ţările următoare: ţările membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European participând în programul MEDIA 2007 (Islanda, Lichtenstein, Norvegia) Elveţia şi Croaţia.

Acţiuni eligibile

Prezenta cerere de propuneri vizează susţinerea acţiunilor şi activităţilor care se desfăşoară pe teritoriul şi în afara teritoriului statelor membre ale programului MEDIA.
Obiectivul îl reprezintă sprijinirea acţiunilor care au drept scop:

 • îmbunătăţirea circulaţiei operelor audiovizuale europene, asigurând sectorului audiovizual european accesul la pieţele audiovizuale la nivel european şi internaţional;
 • încurajarea acţiunilor comune între organismele naţionale de promovare a filmelor şi a programelor audiovizuale;
 • încurajarea construirii unui parteneriat economic între ţări şi profesionişti din cadrul şi din afara programului MEDIA şi facilitarea unei mai bune cunoaşteri şi înţelegeri reciproce.

Durata maximă a proiectelor este de 12 luni.
Activităţile trebuie demarate după 1 iunie 2011 şi trebuie încheiate înainte de 31 decembrie 2012.

Criterii de atribuire

Candidaturile/ proiectele eligibile vor fi evaluate pe baza unui total de 100 de puncte în funcţie de următoarele criterii:

 • Dimensiunea europeană a acţiunii: 30 de puncte;
 • Impactul asupra promovării şi circulaţiei operelor audiovizuale europene: 30 de puncte;
 • Calitatea şi raportul cost/eficienţă al planului de acţiune prezentat: 25 de puncte;
 • Aspectele inovatoare ale acţiunii: 5 puncte;
 • Promovarea operelor audiovizuale din ţări europene cu capacitate scăzută de producţie audiovizuală: 10 puncte.

Suma şi natura sprijinului

Bugetul estimativ total alocat cofinanţării proiectelor se ridică la 2 500 000 EUR.

Ajutorul financiar din partea Comisiei nu poate depăşi 50% din costurile totale ale acţiunii; contribuţia financiară este acordată sub forma de subvenţie.

Rezultate »