https://www.europa-creativa.eu/media

Calendar linii de finanţare active

 • În curs de actualizare ...
Vezi toate măsurile de finanţare »

 

Festivaluri audiovizuale

Apel pentru propuneri - EACEA/29/12
Festivaluri audiovizuale

Termen limită:

 • 16 noiembrie 2012: pentru proiectele care încep în perioada 1 mai 2013 - 31 octombrie 2013;
 • 30 aprilie 2013: pentru proiectele care încep în perioada 1 noiembrie 2013 - 30 aprilie 2014.

De aici puteţi descărca:

 • Ghidul aplicantului (en)
 • Formularele de aplicaţie (en) (fr)
 • Formularul de buget (en)

Atenție! Ghidul aplicantului este permanent și nu se se utilizează pentru convenţiile-cadru de parteneriat (Framework Partnership Agreements).

Suma şi natura sprijinului

Bugetul estimativ total alocat cofinanțării proiectelor se ridică la 3 500 000 EUR (sub rezerva adoptării bugetului pe 2013). Ajutorul financiar al Comisiei nu poate depăși 50% din totalul costurilor eligibile. Nivelul maxim al subvențiilor se ridică la 75 000 EUR.

Candidaţi eligibili

Acest apel se adresează organismelor europene cu sediul într-una dintre țările următoare și care sunt deținute în majoritate de către cetățeni provenind din una dintre țările următoare: țările membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European participând la Programul MEDIA (Islanda, Lichtenstein, Norvegia), Elveția și Croația, Bosnia şi Herţegovina (cu condiţia finalizării procesului de negociere şi a formalizării participării la Programul MEDIA).

Acţiuni eligibile

Astfel de organisme europene trebuie să organizeze festivaluri audiovizuale ale căror acțiuni contribuie la atingerea următoarelor obiective:

 • facilitarea şi încurajarea promovării şi circulaţiei operelor audiovizuale şi cinematografice europene în cadrul manifestărilor comerciale, târgurilor profesionale şi festivalurilor audiovizuale în Europa şi în lume, în măsura în care aceste evenimente pot juca un rol important în promovarea operelor europene şi în crearea unei reţele de profesionişti,
 • îmbunătăţirea accesului la operele audiovizuale europene pentru publicul european şi internaţional.

Pentru a fi eligibil, programul festivalurilor trebuie să conţină minimum 70% de opere europene provenind din minimum 10 țări participante la Programul MEDIA.

Criterii de atribuire a punctelor

Aplicaţiile eligibile vor fi ordonate descrescător, în funcţie de punctajul obţinut conform criteriilor de mai jos; proiectele câştigatoare sunt selectate în funcţie de punctajul obţinut şi în limitele alocării bugetare.

Punctele vor fi acordate după următoarele criterii (punctaj maxim total- 100 puncte):

 • dimensiunea europeană a programării evenimentelor: maximum 15 puncte;
 • diversitatea culturală si geografică: maximum 20 puncte;
 • calitatea şi caracterul inovator al programării evenimentelor: maximum 10 puncte;
 • impactul asupra publicului: maximum 30 de puncte;
 • impactul asupra promovării şi circulaţiei operelor audiovizuale europene: maximum 15 puncte;
 • participarea profesioniştilor din domeniul cinematografiei: maxim 10 puncte.

Rezultate »