https://www.europa-creativa.eu/media

Calendar linii de finanţare active

 • În curs de actualizare ...
Vezi toate măsurile de finanţare »

 

Retele de cinematografe

Apel pentru propuneri – EACEA/ 17/ 12
Sprijin pentru organizarea în reţea a cinematografelor care proiectează filme europene – “Reţea de cinematografe”

Termen limită: 16 iulie 2012

De aici puteţi descărca:

 • Ghidul aplicantului (en)
 • Anexa  I: Formularele de aplicaţie (en)
 • Anexa II: Formularul de buget (en)

Obiective

Acest apel pentru propuneri are ca obiective:

 • ameliorarea difuzării de filme europene non-naționale pe piața europeană și internațională prin măsuri de stimulare pentru export, distribuire pe orice suport și proiecție la cinematograf;
 • încurajarea proiectării de filme europene non-naționale pe piața europeană, în special prin sprijinirea coordonării unei rețele de cinematografe.

Cererea de propuneri EACEA/17/12 prevede încheierea unui acord-cadru de parteneriat pentru o perioadă de doi ani.

Candidaţi eligibili

Prezentul anunț vizează cinematografele europene grupate într-o rețea ale cărei activități contribuie la realizarea obiectivelor de mai sus.

Coordonatorul (rețeaua) și cobeneficiarii (cinematografele) trebuie, în mod direct sau prin participare majoritară, să fie și să rămână proprietatea cetățenilor din țările participante la programul MEDIA, înregistrați în una dintre aceste țări:

 • cele 27 de țări ale Uniunii Europene;
 • țările SEE, Elveția și Croația;
 • Bosnia și Herțegovina (cu condiția finalizării procesului de negociere și a formalizării participării acestei țări la programul MEDIA).

Cobeneficiari:

Cinematografele independente europene sunt eligibile în calitate de cobeneficiari.
Un cinematograf independent european este o societate, asociație sau organizație cu unul sau mai multe ecrane care are sediul în țări participante la programul MEDIA și care își desfășoară activitatea sub aceeași denumire a societății. Activitatea principală a solicitantului sau a unei sucursale a organizației solicitante trebuie să fie proiectarea de filme.

Sunt eligibile numai cinematografele independente europene:

 • care difuzează filme în premieră (programare de filme europene în premieră, în decursul unei perioade de cel mult douăsprezece luni de la prima proiecție națională). Pot fi eligibile cinematografele care consacră cel mult 30 % din proiecții retrospectivelor sau reluărilor;
 • care sunt deschise pentru public de cel puțin șase luni;
 • care dețin un sistem de vânzare de bilete și de declarare a biletelor de intrare;
 • care au cel puțin un ecran și 70 de locuri;
 • care au avut cel puțin 300 de proiecții pe an pentru cinematografele cu un singur ecran și 520 de proiecții pe an pentru cinematografele cu mai multe ecrane (cinematografe deschise pe o perioadă de cel puțin 6 luni pe an), precum și cel puțin 30 de proiecții pe lună în timpul verii/cinematografe în aer liber (cinematografe deschise pe o perioadă mai mică de 6 luni pe an);
 • care au avut cel puțin 20 000 de spectatori în ultimele douăsprezece luni.

Pentru a îndeplini, ca și grup, criteriile de eligibilitate menționate anterior, există posibilitatea ca diferite cinematografe să își totalizeze rezultatele. Condițiile acestei grupări trebuie definite în mod clar de către solicitant în cererea sa și în proiectul de ghid care însoțește cererea.

Coordonator:

Rețelele de cinematografe sunt eligibile în calitate de coordonator.

Rețeaua de cinematografe este definită ca un grup de cinematografe care desfășoară activități comune în domeniul proiectării și promovării de filme europene prin intermediul unei entități de coordonare constituite în mod legal. În special, această entitate de coordonare asigură gestionarea unui sistem de comunicare și informare între cinematografe.

Pentru a fi eligibilă, rețeaua de cinematografe trebuie să reprezinte cel puțin 100 de cinematografe situate în cel puțin 20 de țări participante la programul MEDIA.

Acţiuni eligibile

Sunt eligibile următoarele acţiuni şi activităţi, care se desfăşoară în ţările în care se derulează programul MEDIA:

 • acţiuni care vizează promovarea şi proiectarea de filme europene;
 • activităţi educative care vizează sensibilizarea în rândul tinerilor amatori de cinema,
 • activităţi care vizează încurajerea şi însoţirea introducerii cinematografiei digitale în rândul difuzorilor;
 • activităţi în reţea: informare, animare şi comunicare.

Criterii de acordare

Se vor acorda puncte, dintr-un total de 100 de puncte, pe baza următoarei distribuţii:

 • reţea (20 de puncte),
 • strategia de sprijin financiar pentru distribuţie şi monitorizare (20 de puncte),
 • eficienţa costurilor (20 de puncte),
 • acţiuni comune (20 de puncte),
 • publicul tânar (20 puncte),

Suma şi natura sprijinului

Cererea de propuneri prevede încheierea unui acord-cadru de parteneriat pentru o perioadă de doi ani. Bugetul maxim disponibil pentru această cerere de propuneri este de 10 800 000 EUR pentru primul an.

Va fi selectat doar un beneficiar.

Contribuția financiară acordată este o subvenție. Contribuția financiară nu poate depăși 40 % din totalul costurilor eligibile

Termen pentru depunerea cererilor

Propunerile trebuie să fie trimise (conform datei poștei) până la 16 iulie 2012.

Propunerile trebuie trimise la următoarea adresă:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Mr Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Vor fi acceptate doar cererile depuse pe formularul oficial de cerere, semnat în mod corespunzător de persoana autorizată să încheie angajamente obligatorii din punct de vedere juridic în numele organizației candidate. Pe plic trebuie să se menționeze cu claritate:
MEDIA programme - Distribution EACEA/17/12 - Cinema network

Cererile trimise prin fax sau e-mail vor fi respinse.

Rezultate »