https://www.europa-creativa.eu/media

Calendar linii de finanţare active

 • În curs de actualizare ...
Vezi toate măsurile de finanţare »

 

Distribuţie Selectivă

Apel pentru propuneri - EACEA /21/12
Sprijin pentru sistemul “selectiv” de distribuţie transnaţională a filmelor europene 2013

Termen limită pentru trimiterea aplicaţiei

Lansarea filmului în cinematografe pe teritoriu trebuie să aibă loc:

cel devreme la

cel târziu la 

30 noiembrie 2012

30 noiembrie 2012

30 mai 2014

1 aprilie 2013

1 aprile 2013

1 octombrie 2014

1 iulie 2013

1 iulie 2013

1 ianuarie 2015

Documentaţa pentru aplicaţie:

 • e-Form MEDIA Distribution
 • Ghidul aplicantului MEDIA Distribution
 • Declaraţie pe proprie răspundere de ataşat la e-Form
  • Distribuitor (en)
  • Coordonator (en)

Pachetul pentru aplicaţie trebuie să conţină şi:

 • Dacă eşti coordonator:
  • Formularul e-Form completat şi printat. Dacă formularul este printat ca DRAFT înseamnă că procesul nu a fost finalizat şi e-Form NU ESTE VALIDAT
  • Confirmarea de primire pentru e-Form
  • Declaraţie pe proprie răspundere semnată
  • Copie DVD (sau alt format disponibil) pentru film; trimiterea copiei filmului este obligatorie pentru confirmarea eligibilităţii filmului
  • Scurt synopsis (maxim 2 pagini)
  • Costurile de producţie şi planul de finanţare al filmului
 • Dacă eşti distribuitor:
  • Formularul e-Form completat şi printat. Dacă formularul este printat ca DRAFT înseamnă că procesul nu a fost finalizat şi e-Form NU ESTE VALIDAT
  • Confirmarea de primire pentru e-Form
  • Formularul de buget (en)
  • Formularul companiei 2013 şi anexele formularului (en)
  • Contractul de distribuţie pentru teritoriul pentru care se aplică (copie completă CU anexe) cu o declaraţie scrisă de mână “Copy certified as conforming to the original” (“Copie certificată ca fiind conform cu originalul”) semnată de reprezentantul legal al companiei. Vezi secţiunea 5.1. a Ghidului aplicantului şi declaraţia Agenţiei (en)

Pentru a downloada e-Form trebuie sa aveţi instalată pe computer versiunea 8.1.5 Adobe Reader (sau o versiune superioară). Dacă nu aveţi instalat Adobe Reader pe calculator, downloadaţi ultima versiune.

Pentru aplicaţia online trebuie luate în considerare şi orele prevăzute în Ghidul aplicantului!

Dacă aveţi probleme tehnice în completarea formularelor online citiţi Ghidul aplicantului sau consultaţi HelpDesk (telefon: +32 229 90705, e-mail: EACEA-HELPDESK@ec.europa.eu).

Obiective

Obiectivul sistemului de sprijin “selectiv” este de a încuraja şi sprijini o distribuţie transnaţională a filmelor europene recente non-naţionale, încurajând mai ales distribuitorii cinematografici să facă investiţii în promovarea şi distribuirea corespunzătoare a filmelor europene non-naţionale.

Programul urmăreşte, de asemenea, să încurajeze stabilirea de contacte între sectorul producţie şi cel de distribuţie, în vederea creşterii competitivităţii filmelor europene non-naţionale.

Candidaţi eligibili

Acest apel se adresează companiilor care se specializează în distribuţia internaţională de producţii cinematografice europene şi ale căror activităţi contribuie circulaţia acestor filme. Aceste companii trebuie să fie înregistrate în una din următoarele ţări:

 • cele 27 de ţări ale Uniunii Europene;
 • ţările SEE;
 • Elveţia şi Croaţia;
 • Bosnia şi Herţegovina (cu condiţia finalizării procesului de negociere şi a formalizării participării acestei ţări la Programul MEDIA).

Acţiuni eligibile

În baza prezentei cereri de propuneri este eligibilă distribuţia cinematografică a filmelor de lung metraj non-naționale.

Filmul trebuie să fie produs, în majoritate, de un producător/ producători cu sediul în țările participante la programul MEDIA și să fie realizat, în mare parte, de profesioniști din țările respective. Filmul trebuie să fie un film artistic, un film de animaţie sau un documentar recent, să aibă o durată mai mare de 60 de minute şi să provină dintr-o țară diferită de țara de distribuție.

Primul drept de autor al filmului considerat eligibil nu trebuie să fi fost stabilit înainte de 2010.

Nu sunt eligibile filmele care au un buget de producție mai mare de 15 milioane EUR.

Categorii de filme eligibile

Sunt eligibile filmele recente de ficţiune, animaţie sau documentare cu durata minimă de 60 de minute.

Producţiile trebuie să provină din altă ţară decât cea în care este distribuită. Filmele trebuie produse în majoritate de companii cu sediul într-una sau mai multe din ţările participante la Programul MEDIA şi trebuie realizate cu participarea semnificativă a unor cetăţeni/rezidenţi din aceste ţări.

Criterii de atribuire

Sprijinul financiar va fi acordat pentru distribuţia filmelor europene recente non-naţionale, respectiv pentru ”copii şi publicitate” [ P&A (prints& advertising)] care au un buget maxim de producţie de 15 milioane de EUR, unor grupări de distribuitori care numără cel puţin 5 companii pentru filmele al căror buget este mai mic de 3 milioane de EUR şi unor grupări de cel puţin 7 distribuitori pentru filmele al căror buget este cuprins între 3 şi 15 milioane de EUR.

Criteriile de atribuire vor duce la selectarea acelor grupări cu cel mai mare punctaj în funcţie de:

 • numărul distribuitorilor eligibili;
 • costul de producţie al filmului;
 • originea filmului;
 • genul filmului;
 • prezenţa agentului de vânzări/producătorului în calitatea de coordonator şi naţionalitatea acestuia.

Buget

Bugetul maxim disponibil pentru acest apel proiecte este de 12.250.000 EUR, în funcţie de disponibilitatea fondurilor pentru exerciţiul financiar 2013.

Contribuţia financiară va fi sub forma unei subvenţii şi nu va depăşi în nici un caz 50% din costurile eligibile.
Contribuţia financiară maximă acordată va fi de 150 000 EUR pe film şi ţară.

Rezultate »