https://www.europa-creativa.eu/media

Calendar linii de finanţare active

 • În curs de actualizare ...
Vezi toate măsurile de finanţare »

 

Opere interactive

Apel pentru propuneri - EACEA/ 32/12
Sprijin pentru dezvoltarea de producții interactive online și offline

Termen limită:

 • 23 noiembrie 2012
 • 12 aprilie 2013

De aici puteţi descărca:

ATENŢIE!!! Cererile trebuie trimise Agenției Executive (EACEA) utilizând formularul de candidatură online (e-Forms) şi expediind prin poştă copia imprimată a cererii şi documentaţia ataşată până la termenele limită precizate mai sus. Pentru aplicaţia online trebuie luate în considerare şi orele prevăzute în Ghidul aplicantului!

Pentru a downloada e-Form trebuie sa aveţi instalată pe computer versiunea 8.1.5 Adobe Reader (sau o versiune superioară). Dacă nu aveţi instalat Adobe Reader pe calculator, downloadaţi ultima versiune.

Dacă aveţi probleme tehnice în completarea formularelor online citiţi Ghidul tehnic şi Ghidul Operaţional sau consultaţi HelpDesk (telefon: +32 229 90705, e-mail: EACEA-HELPDESK@ec.europa.eu).

Pentru informaţii suplimentare referitoare la e-Form, contactaţi: EACEA-P8-development@ec.europa.eu.

Pentru mai multe informaţii tehnice referitoare la e-Form, click aici.

Ghidul aplicantului este permanent, va rămâne valid până în anul 2013 şi nu a suferit schimbări privind criteriile de eligibilitate. Singurele modificări ale documentaţiei de aplicaţie sunt determinate de intrarea în vigoare a noului Regulament financiar şi a regulilor sale de aplicare (din 01/01/2013). Aceste modificări sunt specificate într-un tabel la începutul Ghidului de aplicare.

Obiective

Apelul de propuneri se adresează companiilor de producţie care dezvoltă proiecte interactive online şi offline, unul dintre obiectivele programului MEDIA fiind dezvoltarea de proiecte de producţie destinate pieţelor europene şi internaţionale prezentate de societăţi de producţie independente.

Candidaţi eligibili

Sunt acceptate aplicaţii care provin de la companii europene independente de producţie ale căror activităţi contribuie la atingerea obiectivelor de mai sus.

Societăţile candidate trebuie să fie stabilite într-una din ţările următoare:

 • cele 27 de ţări ale Uniunii Europene;
 • ţările SEE, Elveţia şi Croaţia;
 • Bosnia şi Herţegovina (cu condiţia finalizării procesului de negociere şi a formalizării participării la Programul MEDIA).

Acţiuni eligibile

Sunt eligibile activităţile pentru următoarele producţii interactive: dezvoltare conceptuală (până la prima aplicaţie executabilă) de conţinut digital interactiv care să completeze un proiect audiovizual (proiecte de ficţiune, documentare creative sau proiecte de animaţie) realizat special pentru cel puţin una dintre următoarele platforme:

 • internet;
 • PC;
 • consolă;
 • dispozitiv portabil;
 • televiziune interactivă.

Acest conţinut digital trebuie să aibă următoarele caracteristici:

 • interactivitate amplă cu o componentă narativă;
 • originalitate, creativitate şi inovaţie faţă de lucrurile existente;
 • potenţial comercial la nivel european.

Conţinutul interactiv propus poate completa numai următoarele tipuri de proiecte audiovizuale destinate exploatării comerciale:

 • un proiect de ficţiune de cel puţin 50 de minute (durata totală a serialului, în cazul unui serial);
 • un documentar creativ de cel puţin 25 de minute (durata unui episod, în cazul unui serial);
 • un proiect de animaţie de cel puţin 24 de minute (durata totală a serialului, în cazul unui serial).

Operele audiovizuale care nu necesită implicarea activă a utilizatorului nu sunt considerate interactive.

Durata maximă a proiectului este până la 30 iunie 2015, pentru solicitările de sprijin prezentate în cadrul primului termen limită, şi până la 30 noiembrie 2015, pentru solicitările prezentate în cadrul celui de al doilea termen limită, sau până la data intrării în producţie a proiectului, luându-se în considerare data care este mai apropiată.

Activităti neeligibile

NU sunt eligibile activitățile de dezvoltare și producție pentru următoarele categorii de lucrări: :

 • lucrări de referinţă (enciclopedii, atlase, cataloage, baze de date, etc.);
 • lucrări de învăţare (programe educaţionale, manuale, etc.);
 • instrumente şi servicii de software;
 • servicii informaţionale sau pur tranzacţionale;
 • programe şi reviste informaţionale;
 • proiecte de promovare turistică;
 • proiecte grafice multimedia;
 • site-uri care sunt dedicate în mod deosebit sociaizării, platformelor de socializare, forumurilor pe internet, blogurilor sau altor activităţi similare;
 • proiecte care promovează, direct, sau indirect, mesaje aflate în dezacord cu politicile Uniunii Europene. De exemplu, sunt interzise proiectele care ar putea fi contrare intereselor sănătăţii publice (alcool, tutun, droguri), respectării drepturilor omului, securităţii cetăţenilor, libertăţii de exprimare, etc.;
 • proiecte care promovează violenţa şi/ sau rasismul şi/ sau proiecte cu conţinut pornografic;
 • lucrari cu caracter publicitar (în special cu conţinut referitor la anumite mărci);
 • producţii instituţionale care vizează promovarea unei anumite organizaţii sau a activităţilor acesteia.

Suma şi natura sprijinului

Bugetul total disponibil este de 2,5 milioane EUR. Contribuția financiară acordată este o subvenție.

Contribuţia financiară care poate fi acordată este între 10.000 EUR şi 150.000 EUR.

Contribuţia financiară nu poate depăşi 50% din costurile eligibile prezentate de producător (60 % pentru proiectele care prezintă interes în ceea ce privește promovarea diversității culturale europene).

Criterii de atribuire a punctelor

Se vor acorda puncte dintr-un total de 100, pe baza următoarei distribuţii:        

 • criterii legate de societatea candidată (maximum 40 de puncte):
  • calitatea strategiei de dezvoltare (maximum 10 puncte);
  • coerenţa bugetului de dezvoltare (maximum 10 puncte);
  • capacitatea societăţii de a realiza proiectul (maximum 10 puncte);
  • calitatea strategiei de finanţare (maximum 10 puncte);
 • criterii legate de proiectul prezentat (maximum 60 de puncte):          
  • calitatea conţinutului şi originalitatea conceptului în raport cu producţiile existente (maximum 20 de puncte);
  • inovaţie, adecvarea tehnicilor utilizate şi calitatea interactivităţii (maximum 20 de puncte);
 • potenţialul pentru exploatare la nivel european şi adecvarea în raport cu publicul-ţintă (maximum 20 de puncte).

Rezultate »