https://www.europa-creativa.eu/media

Calendar linii de finanţare active

 • ├Än curs de actualizare ...
Vezi toate măsurile de finanţare »

 

I2I Audiovizual

Apel pentru propuneri - EACEA/27/10

Termene limită:

 • 10 ianuarie 2011: pentru proiectele demarate în perioada: 1 iunie 2010 – 10 ianuarie 2011;
 • 6 iunie 2011: pentru proiectele demarate în perioada: 1 decembrie 2010 – 6 iunie 2011.

Prezenta cerere de propuneri vizează în mod exclusiv proiectele demarate între 1 iunie 2010 și 6 iunie 2011.

De aici puteţi descărca:

Obiective:

“i2i Audiovizual” vizează facilitarea accesului societăţilor europene de producţie la fondurile acordate de către bănci și instituţii financiare pentru cofinanţarea unei părţi a costurilor aferente următoarelor posturi :

 • asigurarea producţiilor audiovizuale: Modulul 1 - Intervenţie în postul “asigurări” în cadrul unui buget de producţie,
 • garanţia de bună executare a unei opere audiovizuale: Modulul 2 - Intervenţie în postul “garanţie de bună executare” în cadrul unui buget de producţie,
 • finanţare bancară pentru producţia unei opere audiovizuale: Modulul 3 - Intervenţie în capitolul “cheltuieli financiare” în cadrul unui buget de producţie.

Candidaţi eligibili

Companii independente de producţie înregistrate în statele participante la Programul MEDIA (cele 27 de ţări ale Uniunii Europene, ţările SEE, Elveţia şi Croaţia), care sunt deţinute de cetăţeni ai acestor ţări.

Acţiuni eligibile

Opera audiovizuală propusă:

 • trebuie să fie o operă de ficţiune, animaţie sau documentar creativ, produsă în cea mai mare parte de societăţi care au sediul legal într-una din ţările participante la Programul MEDIA,
 • trebuie să fie produsă cu participarea semnificativă a unor profesionişti rezidenţi în statele participante la programul MEDIA.

Durata maximă a proiectelor: 30 de luni.
Prezenta cerere de propuneri vizează în mod exclusiv proiectele demarate între 1 iunie 2010 și 6 iunie 2011.

Suma şi natura sprijinului

Bugetul estimativ alocat cofinanţării proiectelor se ridică la 3 milioane EUR. Contribuţia financiară alocată nu poate depaşi 50% (60%) din costurile eligibile.
Sprijinului financiar se situează între 5000 şi 50 000 EUR pentru un proiect.

Criterii de atribuire a finanţării

Candidaturile/ proiectele eligibile vor fi evaluate în funcţie de următoarele criterii:

 • proiecte care beneficiază de sprijin MEDIA la dezvoltarea de proiecte individuale pentru ţările mari şi/ sau cataloage de proiecte pentru ţările cu capacitate audiovizuală scăzută: 10 puncte,
 • proiecte care beneficiază de un credit bancar: 10 puncte,
 • proiecte provenind din ţări cu capacitate audiovizuală scăzută: 10 puncte
 • proiecte provenind din noi state membre: 5 puncte,
 • proiecte cu dimensiune europeană: coproducţie incluzând mai mult de un stat participant la Programul MEDIA: 3 puncte.

În limita bugetului disponibil, proiectelor care totalizează cel mai mare număr de puncte pe baza criteriilor de mai sus li se va atribui o contribuţie financiară.

În cazul în care, la finalizarea procedurii de mai sus, mai multe proiecte totalizează acelaşi număr de puncte, se va analiza numai pentru proiectele respective, criteriul următor:

 • coproducţie incluzând mai mult de un stat participant la programul MEDIA: 1 punct pentru fiecare stat.

În limita bugetului disponibil, proiectelor care totalizează cel mai mare număr de puncte pe baza tabelului de mai sus li se va acorda o contribuţie financiară.

În cazul în care, la finalizarea procedurii de mai sus, mai multe proiecte totalizează același număr de puncte, se va analiza, numai pentru proiectele respective, următorul criteriu:

 • potenţial de distribuţie internaţională: 0-5 puncte.

Rezultate »