https://www.europa-creativa.eu/media

Calendar linii de finanţare active

 • În curs de actualizare ...
Vezi toate măsurile de finanţare »

 

Difuzare TV

Apel pentru propuneri - EACEA/33/12
Sprijin pentru difuzarea la televiziune a operelor audiovizuale europene

Termen limită:

 • 10 decembrie 2012
 • 3 iunie 2013

De aici puteţi descărca:

 • Ghidul aplicantului (en) (fr)
 • Formularele de aplicaţie (en) (fr
 • Ghid de evaluare (en)
 • Formularul de buget (en) (fr)    
 • Ghid financiar (en) (fr)  
 • Nota explicativă privind informarea financiară (en)
 • Tabel de echivalenţă (en)

Ghidul aplicantului este permanent, va rămâne valid până în anul 2013 şi nu a suferit schimbări privind criteriile de eligibilitate. Singurele modificări ale documentaţiei de aplicaţie sunt determinate de intrarea în vigoare a noului Regulament financiar şi a regulilor sale de aplicare (din 01/01/2013). Aceste modificări sunt specificate într-un tabel la începutul Ghidului de aplicare.

Obiective

Obiectivul principal al acestui apel de propuneri este promovarea difuzării transnaţionale a operelor audiovizuale europene realizate de companii independente de producţie, prin încurajarea cooperării între difuzori, pe de o parte, şi producatori independenţi şi distribuitori, pe de altă parte.

Candidaţi eligibili

Această schemă de finanţare se adresează companiilor europene ale căror activităţi contribuie la realizarea obiectivelor de mai sus, în special companiilor independente de producţie TV.

Societăţile candidate trebuie să aibă sediul social într-una din ţările următoare:

 • cele 27 de ţări ale Uniunii Europene;
 • ţările SEE care participă la Programul MEDIA (Islanda, Lichtenstein, Norvegia), Elveţia şi Croaţia;
 • Bosnia şi Herţegovina (cu condiţia finalizării procesului de negociere şi a formalizării participării la Programul MEDIA).

Acţiuni eligibile

Opera audiovizuală propusă trebuie să fie o producţie independentă europeană de televiziune (ficţiune, animaţie sau documentar creativ), care implică participarea a cel puţin trei societăţi de difuzare din mai multe ţări participante la Programul MEDIA.

Aplicaţia trebuie să fie trimisă cel târziu în prima zi de filmare.

Durata maximă a proiectelor este de 30 sau 42 (în cazul proiectelor de seriale) de luni.

Criterii de atribuire a punctelor

Aplicaţiile eligibile vor fi ordonate descrescător, în funcţie de punctajul obţinut conform criteriilor de mai jos; proiectele câştigatoare sunt selectate în funcţie de punctajul obţinut şi în limitle alocării bugetare.

Punctajul va fi acordat după următoarele criterii (punctajul maxim 100 puncte):

 • dimensiunea europeană şi calitatea finanţării operei audiovizuale: maximum 45 puncte;
  • ţara de origine a societăţii solicitante;
  • numărul de difuzori legaţi de proiect;
  • implicarea financiară a difuzorilor;
  • nivelul de finanţare non-naţională.
 • implicarea distribuitorilor internaţionali: maximum 10 puncte;
  • numărul şi experiența distribuitorilor implicaţi în proiect;
  • contribuţia financiară a distribuitorilor;
  • existenţa unui sector de distribuţie în societatea de producţie solicitantă.
 • interesul internaţional şi calitatea proiectului (25 de puncte):
  • calitatea proiectului;
  • potenţialul internaţional de vânzări;
  • strategia internaţională de marketing.
 • contribuţia adusă dezvoltării diversităţii culturale şi lingvistice în spaţiul european: maximum 7 puncte;
  • numărul de zone lingvistice acoperite;
  • promovarea diversităţii europene culturale.
 • contribuţia adusă dezvoltării patrimoniului audiovizual european: maximum 3 puncte;
  •  examinarea materialelor de arhivă utilizate.
 • rezultatele vânzarilor internaţionale: maximum 10 puncte
  • vânzările internaţionale efectuate în ultimii 5 ani de către societatea solicitantă/producătorul solicitant.

Suma şi natura sprijinului

Bugetul total disponibil este de 10,8 milioane EUR.

Contribuţia financiară este acordată sub formă de subvenţie şi nu poate depăşi 500.000 EUR pe proiect pentru filmele de ficţiune şi de animaţie şi 300.000 EUR pe proiect pentru filmele documentare.

Contribuţia financiară acordată nu va depăși în niciun caz 12,5 % din costurile eligibile prezentate de către producător pentru filmele de ficţiune și de animaţie şi 20 % din costurile eligibile pentru filmele documentare.

Documente utile pentru beneficiari

Rezultate »