https://www.europa-creativa.eu/media

Calendar linii de finanţare active

 • În curs de actualizare ...
Vezi toate măsurile de finanţare »

 

Portofoliu de proiecte etapa I si II

Apel pentru propuneri - EACEA/31/12
Sprijin pentru dezvoltarea de proiecte de producţie: portofoliu de proiecte şi portofoliu de proiecte etapa a doua

Termene limită:

 • 23 noiembrie 2012
 • 12 aprilie 2013 

De aici puteţi descărca documentaţia privind linia de finanţare MEDIA Portofoliu de proiecte:

ATENȚIE!!! Cererile trebuie trimise Agenției Executive pentru Educație, Cultură și Audiovizual (EACEA) atât online cât și prin poș, utilizând formularul de candidatură online (e-Forms) și expediind prin poştă copia imprimată a cererii şi documentaţia ataşată până la termenele limită precizate mai sus. Pentru aplicaţia online trebuie luate în considerare şi orele prevăzute în Ghidul aplicantului!

Pentru a downloada e-Form trebuie sa aveţi instalată pe computer versiunea 8.1.5 Adobe Reader (sau o versiune superioară). Dacă nu aveţi instalat Adobe Reader pe calculator, downloadaţi ultima versiune

Dacă aveţi probleme tehnice în completarea formularelor online citiţi Ghidul tehnic şi Ghidul Operaţional sau consultaţi HelpDesk (telefon: +32 229 90705, e-mail: EACEA-HELPDESK@ec.europa.eu).

Pentru informaţii suplimentare referitoare la e-Form, contactaţi: EACEA-P8-development@ec.europa.eu.
Pentru mai multe informaţii tehnice referitoare la e-Form, click aici.

Ghidul aplicantului este permanent, va rămâne valid până în anul 2013 şi nu a suferit schimbări privind criteriile de eligibilitate. Singurele modificări ale documentaţiei de aplicaţie sunt determinate de intrarea în vigoare a noului Regulament financiar şi a regulilor sale de aplicare (din 01/01/2013). Aceste modificări sunt specificate într-un tabel la începutul Ghidului de aplicare.

De aici puteţi descărca documentaţia privind linia de finanţare MEDIA Portofoliu de proiecte etapa a doua:

ATENȚIE!!! Cererile trebuie trimise Agenției Executive pentru Educație, Cultură și Audiovizual (EACEA) atât online cât și prin poș, utilizând formularul de candidatură online (e-Forms) și expediind prin poştă copia imprimată a cererii şi documentaţia ataşată până la termenele limită precizate mai sus. Pentru aplicaţia online trebuie luate în considerare şi orele prevăzute în Ghidul aplicantului!

Pentru a downloada e-Form trebuie sa aveţi instalată pe computer versiunea 8.1.5 Adobe Reader (sau o versiune superioară). Dacă nu aveţi instalat Adobe Reader pe calculator, downloadaţi ultima versiune

Dacă aveţi probleme tehnice în completarea formularelor online citiţi Ghidul tehnic şi Ghidul Operaţional sau consultaţi HelpDesk (telefon: +32 229 90705, e-mail: EACEA-HELPDESK@ec.europa.eu).
Pentru informaţii suplimentare referitoare la e-Form, contactaţi: EACEA-P8-development@ec.europa.eu.
Pentru mai multe informaţii tehnice referitoare la e-Form, click aici.
Ghidul aplicantului este permanent, va rămâne valid până în anul 2013 şi nu a suferit schimbări privind criteriile de eligibilitate. Singurele modificări ale documentaţiei de aplicaţie sunt determinate de intrarea în vigoare a noului Regulament financiar şi a regulilor sale de aplicare (din 01/01/2013). Aceste modificări sunt specificate într-un tabel la începutul Ghidului de aplicare.

Obiective

Apelul de propuneri are ca scop să promoveze, prin furnizarea de sprijin financiar, dezvoltarea de proiecte de producţie destinate pieţelor europene şi internaţionale, prezentate de societăţi de producţie europene independente în urmatoarele categorii: filme de ficţiune, documentare creative şi filme de animaţie.

Schema de finanţare Portofoliu de proiecte se adresează companiilor care deţin experienţă la nivel internaţional şi care au capacitatea financiară să dezvolte simultan mai multe proiecte.

Candidaţi eligibili

Acest apel de propuneri se adresează societăţilor europene ale căror activităţi contribuie la atingerea obiectivelor de mai sus, în special societăţilor de productie independente.

Societăţile candidate trebuie să fie stabilite într-una din ţările următoare:

 • cele 27 de ţări ale Uniunii Europene;
 • ţările SEE, Elveţia şi Croaţia;
 • Bosnia şi Herţegovina (cu condiţia finalizării procesului de negociere şi a formalizării participării la Programul MEDIA).

Acţiuni eligibile

Activităţile de dezvoltare pentru următoarele opere audiovizuale (unice sau seriale) sunt eligibile:

 • proiecte de ficţiune (cu durata minimă de 50 de minute), destinate exploatării comerciale;
 • documentare creative (cu durata minimă de 25 de minute- durata unui episod, în cazul serialelor) destinate exploatării comerciale;
 • proiecte de animaţie (cu durata minimă de 24 de minute) destinate exploatării comerciale.

Toate proiectele trebuie să demonstreze dimensiunea europeană şi capacitatea de a găsi public şi pieţe de distribuţie în Europa.

Activităţile de dezvoltare şi producţie pentru următoarele categorii de lucrări NU sunt eligibile:

 • înregistrări în direct, jocuri televizate, talk show-uri, reality show-uri sau programe şcolare, didactice şi de învăţare;
 • documentare de promovare turistică, documentare privind realizarea filmelor, reportaje de actualitate sau cu animale, programe de ştiri şi seriale documentare;
 • proiecte care promovează, direct sau indirect, mesaje aflate în dezacord cu politicile Uniunii Europene. De exemplu, proiecte care ar putea fi contrare intereselor sănătătii publice (alcool, tutun, droguri), respectării drepturilor omului, securităţii cetăţenilor, libertăţii de exprimare, etc.;
 • proiecte care promovează violenţa şi/ sau rasismul şi / sau proiecte cu conţinut pornografic;
 • lucrări cu caracter publicitar;
 • producţii instituţionale care vizează promovarea unei anumite organizaţii sau a activităţilor acesteia.

Suma şi natura sprijinului

Bugetul total disponibil pentru dezvoltarea de proiecte de producţie- proiecte unice, portofoliu de proiecte şi portofoliu de proiecte etapa a doua - este de 18,25 milioane EUR.

Contribuţia financiară maximă care poate fi acordată pentru Portofoliu de proiecte şi pentru Portofoliu de proiecte etapa a doua este între 70.000 EUR şi 190.000 EUR.

Contributia financiară acordată este o subvenție și nu va depăşi în nici un caz 50% din costurile eligibile prezentate de producător.

Costuri eligibile:

 • achiziţia drepturilor de autor;
 • cercetare (inclusiv cercetarea în arhive);
 • scriere de scenariu (inclusiv treatment) incluzând şi varianta finală a acestuia;
 • storyboards;
 • căutarea şi identificarea echipei şi actorilor;
 • pregătirea bugetului de producţie estimativ;
 • pregătirea planului financiar;
 • căutarea de parteneri, coproducători şi finanţatori;
 • pregătirea planurilor iniţiale de marketing şi vânzări;
 • producţia unui treatment video sau a unui pilot;
 • TVA nedeductibilă - cu excepţia situaţiilor în care este legată de activităţi ale autorităţilor publice în statele membre.

Criterii de atribuire a punctelor:

 • criterii referitoare la competenţele societăţii candidate (maximum 60 de puncte):
  • capacitatea societăţii de a dezvolta şi de a produce, la nivel european (maximum 15 puncte pentru Portofoliu de proiecte şi maximum 30 de puncte pentru Portofoliu de proiecte etapa a doua);
  • calitatea strategiei de dezvoltare şi coerenţa bugetului de dezvoltare (maximum 15 puncte pentru Portofoliu de proiecte şi maximum 10 puncte pentru Portofoiliu de proiecte etapa a doua);
  • calitatea strategiei de finanţare (maximum 15 puncte pentru Portofoliu de proiecte, şi maximum 10 puncte pentru Portofoliu de proiecte etapa a doua);
  • calitatea strategiei de distribuţie (maximum 15 puncte pentru Portofoliu de proiecte şi maximum 10 puncte pentru Portofoliu de proiecte etapa a doua);
 • criterii referitoare la proiectele prezentate (maximum 40 de puncte):
  • calitatea proiectelor (maximum 10 de puncte);
  • potenţialul echipei de creaţie (maximum 10 puncte);
  • potenţialul pentru producţie şi fezabilitatea proiectului (maximum 10 puncte);
  • potenţialul pentru distribuţie europeană şi internaţională (maximum 10 puncte).

Rezultate »