https://www.europa-creativa.eu/media

Calendar linii de finanţare active

 • În curs de actualizare ...
Vezi toate măsurile de finanţare »

 

Proiect unic

Apel pentru propuneri - EACEA/ 31 /12
Sprijin pentru dezvoltarea de proiecte de producţie - Proiect unic

Termene limită:

 • 23 noiembrie 2012
 • 12 aprilie 2013

De aici puteţi descărca:

ATENȚIE!!! Cererile trebuie trimise Agenției Executive (EACEA) utilizând formularul de candidatură online (e-Forms) și expediind prin poștă copia imprimată a cererii şi documentaţia ataşată până la termenele limită precizate mai sus. Pentru aplicaţia online trebuie luate în considerare şi orele prevăzute în Ghidul aplicantului!

Pentru a downloada e-Form trebuie sa aveţi instalată pe computer versiunea 8.1.5 Adobe Reader (sau o versiune superioară). Dacă nu aveţi instalat Adobe Reader pe calculator, downloadaţi ultima versiune.

Dacă aveţi probleme tehnice în completarea formularelor online citiţi Ghidul tehnic şi Ghidul Operaţional sau consultaţi HelpDesk (telefon: +32 229 90705, e-mail: EACEA-HELPDESK@ec.europa.eu).

Pentru informaţii suplimentare referitoare la e-Form, contactaţi: EACEA-P8-development@ec.europa.eu.

Pentru mai multe informaţii tehnice referitoare la e-Form, click aici.

Ghidul aplicantului este permanent, va rămâne valid până în anul 2013 şi nu a suferit schimbări privind criteriile de eligibilitate. Singurele modificări ale documentaţiei de aplicaţie sunt determinate de intrarea în vigoare a noului Regulament financiar şi a regulilor sale de aplicare (din 01/01/2013). Aceste modificări sunt specificate într-un tabel la începutul Ghidului de aplicare.

Obiective

Apelul pentru propuneri are ca scop să promoveze, prin furnizarea de sprijin financiar, dezvoltarea de proiecte de producţie destinate pieţelor europene şi internaţionale, prezentate de societăţi de producţie europene independente în următoarele categorii: filme de ficţiune, documentare creative şi filme de animaţie.

Schema de finanţare Proiect unic se adresează companiilor cu capacitate financiară limitată, care doresc să investească în dezvoltatea unui singur proiect.

Candidaţi eligibili

Acest apel de propuneri se adresează societăţilor europene ale căror activităţi contribuie la atingerea obiectivelor de mai sus, în special societăţilor de producţie independente.

Societăţile candidate trebuie să fie stabilite într-una din ţările următoare:

 • cele 27 de ţări ale Uniunii Europene;
 • ţările SEE, Elveţia şi Croaţia;
 • Bosnia şi Herţegovina (cu condiţia finalizării procesului de negociere şi a formalizării participării la Programul MEDIA).

Acţiuni eligibile

Activităţile de dezvoltare pentru următoarele opere audiovizuale (unice sau seriale) sunt eligibile:

 • proiecte de ficțiune cu durata minimă de 50 de minute, destinate exploatării comerciale;
 • documentare creative cu durata minimă de 25 de minute (durata unui episod, în cazul serialelor) destinate exploatării comerciale;
 • proiecte de animaţie cu durata minimă de 24 de minute, destinate exploatării comerciale.

Activităţile de dezvoltare şi producţie pentru următoarele categorii de lucrări NU sunt eligibile:

 • înregistrări în direct, jocuri televizate, talk show-uri, reality show-uri sau programe şcolare, didactice şi de învăţare;
 • documentare de promovare turistică, documentare privind realizarea filmelor, reportaje de actualitate şi cu animale, programe de ştiri şi seriale documentare;
 • proiecte care promovează direct sau indirect, mesaje aflate în dezacord cu politicile Uniunii Europene. De exemplu, proiecte care ar putea fi contrare intereselor sănătăţii publice (alcool, tutun, droguri), respectării drepturilor omului, securităţii cetăţenilor, libertăţii de exprimare, etc.;
 • proiecte care promovează violenţa şi/ sau rasismul şi / sau proiecte cu conţinut pornografic,
 • lucrări cu caracter publicitar;
 • producţii instituţionale care vizează promovarea unei anumite organizaţii sau a activităţilor acesteia.

Suma şi natura sprijinului

Bugetul total disponibil pentru dezvoltarea de proiecte de producţie- proiecte unice, portofoliu de proiect şi portofoliu de proiecte etapa a doua - este de 18,25 milioane EUR. Bugetul total disponibil pentru dezvoltarea de proiecte de producţie- proiecte unice este de 7,5 milioane EUR.

Contribuţia financiară maximă care poate fi acordată pentru un proiect unic este între 10.000 EUR şi 60.000 EUR, cu excepţia filmelor de animaţie de lungmetraj destinate lansării în cinematografe, pentru care suma maximă este de 80.000 EUR.

Contribuţia financiară acordată nu va depăși în nici un caz 50% din costurile eligibile prezentate de producator (60% pentru proiectele care prezintă interes în ceea ce priveşte promovarea diversităţii culturale europene).

Costuri eligibile:

 • achiziţia drepturilor de autor;
 • cercetare (inclusiv cercetarea în arhive);
 • scriere de scenariu (inclusiv treatment) incluzând şi varianta finală a acestuia;
 • storyboards;
 • căutarea şi identificarea echipei şi actorilor;
 • pregătirea bugetului de producţie estimativ;
 • pregătirea planului financiar;
 • căutarea de parteneri, coproducători şi finanţatori;
 • pregătirea planurilor iniţiale de marketing şi vânzări;
 • producţia unui treatment video sau a unui pilot;
 • TVA nedeductibilă - cu excepţia situaţiilor în care este legată de activităţi ale autorităţilor publice în statele membre.

Criterii de atribuire a punctelor:

 • criterii referitoare la competenţele societăţii candidate (maximum 40 de puncte):
  • calitatea strategiei de dezvoltare (maximum 10 puncte);
  • coerenţa bugetului de dezvoltare (maximum 10 puncte);
  • calitatea strategiei de finanţare (maximum 10 puncte);
  • calitatea strategiei de distribuţie (maximum 10 puncte)
 • criterii referitoare la proiectul prezentat (maximum 60 de puncte):
  • calitatea proiectului (maximum 40 de puncte);
  • potenţialul pentru producţie şi fezabilitatea proiectului (maximum 10 puncte);
  • potenţialul pentru distribuţie europeană şi internaţională (maximum 10 puncte).

Rezultate »