https://www.europa-creativa.eu/media

Calendar linii de finanţare active

 • În curs de actualizare ...
Vezi toate măsurile de finanţare »

 

Formare continuă

Cerere de propuneri - EACEA/05/2012

Termen limită: 16 aprilie 2012

De aici puteţi descărca:

NOU ! Cererea de proiecte - EACEA/05/2012 este ultima cerere privind formarea continuă care se lansează în cadrul Programului MEDIA 2007-2013 şi oferă un acord-cadru de partneneriat cu o durată de doi ani (Framework Partnership Agreement) pentru activităţi de formare continuă care se vor implementa în anii 2013 şi 2014.

Obiective și descriere

Prezenta cerere de propuneri are la bază Decizia nr. 1718/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 noiembrie 2006 privind punerea în aplicare a unui program de sprijin pentru sectorul audiovizual European: MEDIA 2007-2013.

Una dintre măsurile care urmează a fi puse în aplicare în temeiul deciziei menționate constă în îmbunătățirea formării profesionale continue a profesioniștilor din sectorul audiovizualului, pentru a-i înzestra cu competențele și cunoștințele necesare în scopul creării de produse competitive pe piața europeană și pe alte piețe.

Solicitanți eligibili

Solicitanţii trebuie să fie stabiliţi într-una dintre ţările următoare:

 • cele 27 de state membre ale Uniunii Europene;
 • ţările care fac parte din SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia;
 • Elveţia şi Croaţia.

Prezenta cerere de propuneri se adresează candidaţilor aparţinând uneia dintre categoriile de întreprinderi de mai jos, ale căror activităţi contribuie la realizarea măsurilor descrise anterior:

 • şcoli de film şi televiziune;
 • universităţi;
 • instituţii de formare profesională specializată;
 • societăţi private din sectorul audiovizual;
 • organizaţii/ asociaţii profesionale specializate din sectorul audiovizual.

Acțiuni eligibile

Sunt eligibile acţiunile care au loc în ţările participante la programul MEDIA și care au ca scop dezvoltarea capacităţii profesioniştilor din sectorul audiovizual de a înţelege şi a integra dimensiunea europeană în activitatea lor, prin îmbunătăţirea competenţelor în următoarele domenii:

 • formarea în domeniul gestionării economice, financiare şi comerciale;
 • formarea în domeniul noilor tehnologii audiovizuale;
 • formarea în domeniul proiectelor referitoare la scenarii.

Durata maximă a proiectelor este de 12 luni.

Criterii de atribuire

Propunerile eligibile vor fi evaluate în funcţie de punctajul obţinut din maximum 100 de puncte, în baza următoarei distribuţii:

 • calitatea conţinutului activităţii (20 de puncte);
 • gestionarea proiectului (20 de puncte);
 • calitatea parteneriatului cu industria audiovizuală (20 de puncte);
 • dimensiunea europeană (20 de puncte) ;
 • impactul (20 de puncte).

Suma şi natura sprijinului

Suma maximă disponibilă pentru prezenta cerere de propuneri este de 7 000 000 EUR.

Sprijinul financiar din partea Comisiei nu poate depăşi 50 % sau 60% din totatul costurilor eligibile.

Contribuţia financiară va fi atribuită sub forma unei subvenţii.

Documente utile pentru beneficiari

Rezultate »