https://www.europa-creativa.eu/media

Calendar linii de finanţare active

 • În curs de actualizare ...
Vezi toate măsurile de finanţare »

 

Formare iniţială

Cerere de propuneri - EACEA/02/11
Sprijin pentru conectarea în rețea și mobilitatea studenților și formatorilor în Europa

Termen limită: 29 aprile 2011

De aici puteţi descărca:

 • Ghidul aplicantului (en)
 • Formularele de aplicaţie (en)
 • Formularul de buget (en)

Obiective

Prezenta cerere de propuneri are la bază Decizia nr. 1718/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 noiembrie 2006 privind punerea în aplicare a unui program de sprijin pentru sectorul audiovizual european (MEDIA 2007).

Unul dintre obiectivele programului constă în încurajarea schimburilor și cooperării, pentru sprijinirea conectării în rețea a actorilor europeni din domeniul formării, mai ales a instituțiilor de învățământ superior, organizațiilor de formare și partenerilor din sectorul audiovizual, precum și în încurajarea mobilității studenților și formatorilor pe teritoriul Europei.

Solicitanţi eligibili

Prezenta cerere de propuneri se adresează consorțiilor paneuropene compuse din instituții de învățământ superior și/ sau din organizații din sectorul audiovizual (provenind din trei țări participante și care au cel puțin trei instituții de învățământ superior) ale căror activități contribuie la atingerea obiectivelor de mai sus ale programului MEDIA, așa cum au fost menționate în decizia Consiliului.
Solicitanții trebuie să fie stabiliți într-una dintre țările următoare:

 • cele 27 țări ale Uniunii Europene;
 • țările AELS şi SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia;
 • Elveția și Croația.

Acţiuni eligibile

Sunt eligibile următoarele acțiuni și activitățile aferente, care au loc în țările participante la programul MEDIA: acțiuni al căror scop constă în dezvoltarea capacității viitorilor profesioniști din sectorul audiovizual, de înțelegere și de integrare a dimensiunii europene în activitatea lor, prin îmbunătățirea expertizei în următoarele domenii:

 • formarea în domeniul gestionării economice, financiare și comerciale;
 • formarea în domeniul noilor tehnologii audiovizuale;
 • formarea în domeniul dezvoltării proiectelor referitoare la scenarii.

Durata acțiunii (= durata eligibilității costurilor) este de 12 luni (până la maxim 18 luni cu justificarea adecvată).

Acțiunea trebuie derulată în perioada 1 septembrie 2011 - 30 iunie 2013.

Criterii de atribuire

Propunerile eligibile vor fi evaluate pe baza unui punctaj de 100 de puncte, în funcție de următoarele criterii:

 • calitatea conținutului activității (20 de puncte);
 • gestionarea proiectului (20 de puncte);
 • calitatea consorțiului (20 de puncte);
 • dimensiunea europeană (20 de puncte);
 • impactul (20 de puncte).

Suma şi natura sprijinului

Bugetul total disponibil este de 2 000 000 EUR.

Sprijinul financiar din partea Comisiei nu poate depăși 50 % sau 75 % din costurile totale.

Contribuția financiară acordată este o subvenție.

Rezultate »